Prosjektet har pågått lenge og vil pågå 2 år til. Park & Anlegg startet grunnarbeidene med å flytte 1 million m3 løsmasser og fjell som startet opp i februar 2016, og vi beregner prosjektarbeid i lang tid fremover med pågående delkontrakter, og nye delkontraktsmuligheter.

Vi har mottatt nye deloppdrag fra OHL, bla. delprosjektet Landscape som skal foregå i sentrum og på begge sider av Ski Stasjon, med omfattende utemiljø- og granittarbeider, forteller vår PL Johann Bernhard Stenrød.

Park & Anlegg AS ble i desember 2017 tildelt vinnerprisen fra OHL som mest innovative underentreprenørselskap globalt, for entreprenørkjempen OHL, som har rundt 40.000 ansatte i mange verdensdeler.

Prisen ble hentet hjem i Madrid, i konkurranse med mange andre selskaper fra hele verden.

Vi er stolte og glade over å vinne denne prisen, og takker alle våre dyktige ansatte for at dette er mulig å få til basert på vår samlede kompetanse.

Vi har fokus på god planlegging, gjennomføring av planlagt fremdrift, høy kvalitet på utførte arbeider, og beste sikkerhet i Follobaneoppdragene.

Park & Anlegg AS har et tett og godt samarbeid mellom alle parter.

Les saken fra SA her.

Follobanen, som med sine 22 kilometer vil bli Nordens hittil lengste jernbanetunnel, er anslått å koste om lag 25 milliarder kroner, og er ventet å stå ferdig 2021

Tunneåpningen har kommet til syne.