Content1 | col2

Prosjekter

Her finner du informasjon om prosjekter i Park & Anlegg AS

LUVA-selskapene Østfold Totalbygg og Park & Anlegg AS bygger verdens største kransekakebakeri i Askim

7. mars 2016

Østfold Totalbygg AS, som er en del av Luva-gruppen, har fått kontrakt på bygging av verdens største kransekakefabrikk i Askim.

Les mer »

VA Kjensli – Høgåsen i Enebakk Kommune

3. mars 2016

Nytt ledningsnett for vann og spillvann for Enebakk kommune. Prosjektstatus fra Harald Myhre.

 

 

Les mer »

Ny vannledning tredje dam Borredalen for Fredrikstad Kommune

26. feb 2016

Park & Anlegg AS er i full gang med å fornye VA-trasé for Fredrikstad kommune.

Les mer »

Park & Anlegg er i gang med ny storkontrakt på Follobanen

8. feb 2016

8. Februar signerte vi en ny stor kontrakt med OHL vedrørende Follobaneprosjektet for byggherre Jernbaneverket (JBV).

 

Les mer »

Park & Anlegg AS bygger ny gang og sykkevei med VA og sykkelkulverter på Bråtesletta-Ask, i Gjerdrum

4. nov 2015

Park & Anleggs prosjekt for SVV i Gjerdrum Kommune består bl.a. av ca 3 km gang og sykkelvei.

Les mer »

Park & Anlegg bygger nytt fortau og ny belysning Jorunns vei i Fredrikstad

3. nov 2015

Nytt fortau og veibelysning for Fredrikstad kommune.

Les mer »

Park & Anlegg AS bygger ny rundkjøring RV22, Fetsund Bru over Glomma

2. nov 2015

Etter en lang planleggingsfase er Park & Anlegg AS i gang med utførelse.

Les mer »

Park & Anlegg bygger nytt VA-system i Skjettenvn for Skedsmo Kommune

4. nov 2015

Park & Anlegg AS har VA-prosjekt i Skjettenveien.

Les mer »

Park & Anlegg AS har grunnarbeid på utvidelser Ytre Enebakk Næringspark

5. okt 2015

Park & Anlegg AS startet prosjektarbeidene på Enebakk Næringspark i begynnelsen av august.

Les mer »

Park & Anlegg fullfører nye Sarpsborg Streetplaza Skatepark

1. okt 2015

Sarpsborg Streetplaza Skatepark er bygget og åpnet i forbindelse med Sarpsborg by 1000-års jubileum i 2016.

Les mer »

Park & Anlegg har grunn-og betongarbeider for utvidelse ASKO i Vestby

3. nov 2015

På Vestby ligger hjertet i grossistfunksjonene i dagligvare-Norge med ASKO i front.

Les mer »

Østfold Totalbygg og Park & Anlegg AS bygger helt ny Brennes Auto i Sarpsborg

2. nov 2015

Park & Anlegg AS har alle rivearbeidene, grunnarbeidene, betongarbeidene, VA og utomhusarbeidene.

Les mer »

Park & Anlegg AS utvider Hafslund Kirkegård i Sarpsborg

30. okt 2015

Park & Anlegg AS har hovedentreprisen på utvidelse av Hafslund Kirkegård, Sarpsborg.

Les mer »

Utomhusarbeider på Bryggerifjellet i Fredrikstad for Ove Skår AS fullført

29. okt 2015

I Fredrikstad har vi utomhusarbeidene boligprosjektet Bryggerifjellet for Ove Skår AS.

Les mer »

Gang og sykkelveiprosjekt på FV120 Rælingen for SVV fullført

28. okt 2015

Park & Anlegg AS har overlevert et stort gang- og sykkelveiprosjekt i Rælingen Kommune, FV 120 Kåterudveien - Stranden skole for Statens Vegvesen.

Les mer »

Park & Anlegg AS rehabiliterer og bygger nye brygger i Drøbak for Forsvarsbygg ved Oscarsborg

27. okt 2015

Gjennom Park & Anleggs rammeavtale med Forsvarsbygg jobber vi nå med rehabilitering og nye konstruksjoner på bryggene ved hovedfergeleiet til Oscarsborg Festning.

Les mer »

Park & Anlegg AS har sanering og grunnarbeid for Forsvarsbygg på Heistadmoen, Kongsberg

26. okt 2015

Gjennom vår rammeavtale med Forsvarsbygg opererer vi mange steder på Østlandet og området strekker seg fra Halden i syd med Fredriksten Festning til Hønefoss i nord.

Les mer »

Betongarbeider for Vammafossen Trafo, Askim

23. okt 2015

Park & Anlegg AS har blitt prekvalifiserte av Hafslund Nett AS, og har med dette tilgang til mange spennende jobbmuligheter.

Les mer »

Park & Anlegg AS utvider Stalsberghaven Gravlund

22. okt 2015

Prosjektarbeidet for byggherre Kirkevergens kontor foregår på Stalsbergshaven gravlund i grensen mellom Rælingen og Skedsmo kommune rett ved Strømmen.

Les mer »

MIRA vannledning, Sørumsand

20. okt 2015
MIRA, Landtaket på Tangen:
Park & Anlegg AS fullfører i disse dager prosjekt nr 2 for Mira IKS.
Les mer »

Halden jernbanestasjon

15. okt 2015
Park & Anlegg AS har ferdigstilt infrastruktur, grunnarbeid, steinsetting og ny parkeringsplass samt ny myk adkomst.
Les mer »

RV 110 Ørebekk-Simo

29. jan 2016

På Ørebekk-Simo foregår spunting, grunnstabilisering, masseutskifting, grunnarbeider og sprengning for fullt.

Les mer »

SIMO-Ørebekk - RV110

26. juni 2015 

Park & Anlegg er tildelt veiprosjekt RV110 SIMO-Ørebekk. Oppdragsgiver er Statens vegvesen.

Ler mer om prosjekt SIMO-Ørebekk i fredrikstad her » »

Status fra grunnarbeid boligprosjekt på Nordstrand Sæter Hage for Ove Skår AS

26. juni 2015 

Statusrapport fra verneombud & maskinfører Bernhard Skaaland, Park & Anlegg AS: Vi er godt i gang med boligprosjektet Sæter Hage på Nordstrand, for Ove Skår AS.

Les mer om boligprosjektet på Nordstrand her »

Berger gangbru ved gamle E18, Hærland i Eidsberg

25. juni 2015 

Vi har fått en utførelsesrapport fra Martin Hansen, betongformann i Park & Anlegg AS

Les mer om Berger gangbru i Eidsberg her »

Gågata i Sarpsborg

22. juni 2015 

Gågateprosjektet i Sarpsborg har god fremdrift, og handelstanden er fornøyd.

Les mer om gågate-prosjektet. »

RV-22: Borgen bru ferdig støpt

17. juni 2015 

En ny milepæl er nådd på RV22. Borgen bru etappe 2 er ferdig støpt, og flotte limtrebruer er på plass.

Les mer om bruene på Riksvei 22 her » »

Ombygging veikryss i Fetsund

16. juni 2015 

RV22 / FV279:

Park & Anlegg starter opp arbeidene med ombygging av hovedkryss ved Fetsund bru over Glomma.

Les mer om arbeidene ved RV22 / FV279 her » »

VA i Spydeberg: Helge Ingstads vei og Arnolds vei

14. juni 2015 

VA-prosjektet for Spydeberg kommune er en del av en større opprustning, og vi har tidligere hatt VA-prosjekt grensende inntil her for et par år siden.

Les mer om VA prosjektet i Spydeberg her »

VA Hvitsten i flotte omgivelser ved Oslofjorden

9. juni 2015 

Ved Hvitsten har vi nettopp påbegynt et VA-anlegg i idylliske områder helt nede ved Oslofjorden.

Les mer om prosjektet i Hvitsten her » »

VA Skolegata, Skjetten for Skedsmo Kommune

2. juni 2015 

PL Viggo Sandviken i Park & Anlegg AS og AL Ivar Ødegaard startet opp prosjekt VA i Skolegata rett etter påske.

Les mer om VA-prosjektet for Skedsmo kommune her »

Gystadmarka skatepark

30. mai 2015 

Gystadmarka skatepark på Jessheim ferdigstilt og overlevert.

Klikk for å lese mer om skateparken » »

Bruarbeider RV22 - sluttfase

12. mai 2015 

På Rv22 går anleggsrbeidene våre over i en intensiv fase denne våren med montering av siste del av Borgen Bru.

Les mer om bruarbeidene på RV22 her »

Aktivitetspark Kolbotn

26. mars 2015 

Park & anlegg har bygd en av landets råeste og mest allsidige aktivitetsparker i Kolbotn Sentrum.

Ler mer om aktivitetsparken i Kolbotn her »

Campus Ås i støpeskjeen

10. mars 2015 

Park & Anlegg AS bygger rundkjøringer, gang/sykkelsti m.m.

Mer om Campus Ås her »

VA for Ski kommune

9. mars 2015 

Eikelivn er et to-delt, stort og krevende VA-prosjekt for Ski kommune med store dimensjoner.

Les mer om Va-prosjektet for Ski kommune her »

Prosjekt Bråtesletta - Ask, Fv120:

6. mars 2015

Gangvei og VA for SVV og Gjerdrum Kommune

Les om Bråtesletta »

VA Gamlebyen Fredrikstad

5. mars 2015 

Park & Anlegg AS har gjennomført et krevende VA-prosjekt i Gamlebyen, Fredrikstad.

Her kan du lese mer om prosjektet i Gamlebyen »

Vannledning for MIRA, Fetsund

4. mars 2015 

På begge sider av Glomma ved Fetsund, gjennomfører Park & Anlegg AS en stor rørjobb for MIRA

Mer om MIRAs vannledning »

Fjernvarmeprosjekt i Moss og Rygge for Statkraft

2. mars 2015 

Park & Anlegg har siden august 2014 holdt på med et større fjernvarmeprosjekt for Statkraft.

Mer om fjernvarmeprosjektet »
Første Forrige [1][2] Neste Siste
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital