Content1 | col2

Prosjekt Bråtesletta - Ask, Fv120:

6. mars 2015

 

Gangvei og VA for SVV og Gjerdrum Kommune.

I Gjerdrum Kommune er Park & Anlegg AS godt i gang med en stor
jobb til ca 56 mill kr for SVV og Gjerdum Kommune.

PL Rune Navestad i Park & Anlegg AS forteller om oppstarten før jul med trefelling og mye planlegging. Prosjektet innebærer et gang og sykkelvei på ca 3000 meter, og med ny plasstøpt betongkulvert for gang/sykkelvei, samt bredding av plasstøpt bekkekulvert i betong på FV120. 

 

VA-delen for Gjerdrum kommune foregår på to steder og er godt i gang. Vi er ca 12 mann som jobber med prosjektet. Utfordringer til nå har vært mye snø, samt en del høyspentproblematikk. 

 

Vi skal flytte en høyspentkabel under bakken i forbindelse med støping av betongkulvert, og løsning på dette er nettopp landet med byggherre på trasevalg. 

 

Vi skal bl.a lage en pumpestasjon med løftehøyde på 45 meter. Vi koordinerer også med MIRA sitt store prosjekt i området, og har et godt samarbeid med MIRA, Gjerdrum kommune og SVV. 

 

AL Ole Marius Sundås forteller at samarbeidet med byggherre går bra, og at fremdriften nå har kommet skikkelig i gang etter en litt sakte start.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital