Content1 | col2

Fjernvarmeprosjekt i Moss og Rygge for Statkraft

2. mars 2015

 

Park & Anlegg har siden august 2014 holdt på med et større fjernvarmeprosjekt for Statkraft.


Vi graver og legger ned fjernvarmerør i flere forskjellige områder.

Anlegget er helt nytt og Statkraft bygger parallelt helt ny fjernvarmesentral på Årvold for Moss og Rygge. Vannet i rørene vil holde ca 90 grader og fjernvarmeanlegget vil forsyne Moss og Rygge med et tipp topp moderne system.

Vi graver for tiden på et stort område flere steder i både Rygge og Moss Kommune. Akkurat nå er vi mest i Varnavn på Høyden rett i handlegaten, som er sterkt trafikkert, og her blir det aktuelt med nattarbeid i noen døgn.

AL Rune Sundås forteller at vi har 10 mann i sving med maskiner og utstyr, og arbeidet går etter planen. Utfordringer har vært en del manglende grunneieravtaler som har gitt noe orsinkelser i oppstarten.

Vi holder nå på i Jeløygata Varnavn, Gartnervn, Hyttevn og i Per Gynts vei. Jeløygata er full av kabler og kan gi noen utfordringer for gravearbeidene. Rystelser i forbindelse med sprengningsarbeid, er også en utfordring i forhold til Mosseporten-tunnelen, samt fryselageret inni fjellet. Det er noe forsinkelser i tegningsgrunnlaget fra byggherren.

I mars begynner hammerboring ved sykehuset, der vi skal gjennom fjellet ved Helsehuset Syd. Prosjektet omfatter løsmassseboring og hammerboring på flere steder, inkl kryssing av Jeløyakanalen, samt elva ved skateparken, med dimensjoner opp til 500 mm. Prosjektet innebærer mye asfaltknusing og fresing, samt asfalteringsarbeider på mange steder.

PL Jøran Lilleby forteller at fjernvarmeanlegget er planlagt ferdigstilt julen 2016, og anbudet er på ca 28 mill kr. Dette er det andre fjernvarmeanlegget Park & Anlegg AS har gjennomført på kort tid. I Sarpsborg ferdigstilte vi et fjernvarmeanlegg i 2014 for Østfold Energi og Sarpsborg Kommune, som ble svært vellykket for alle parter.

Fremdriften på Fjernvarme Moss & Rygge går godt der det ikke er mye hindringer i grunnen, og vi har klart å holde fremdriftsplanen. Nattarbeider i Varnaveien p.g.a. mye trafikk gjennomføres i mars. Våre folk har gjort en meget god jobb så langt, for å opprettholde planlagt fremdrift, og Rune og Jøran deler ut skryt og er stolte over det vi har fått til.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital