Content1 | col2

VA for Ski kommune

9. mars 2015 

 

Eikelivn er et to-delt, stort og krevende VA-prosjekt for Ski kommune med store dimensjoner, spunting, og omfattende gravearbeider i bilbyen Ski sentrum, som grenser inn til jernbanesprosjektet Park & Anlegg AS har på Ski stasjon for JBV. Her er 3 mann i sving, og fullføringen skjer i mai. Vi er i rute med arbeidet.

Del 1:
Eikeliveien del 1 er av de største VA-prosjektene Park & Anlegg AS har gjennomført. Prosjektet inneholder VA i store dimensjoner, svært utfordrende
grunnforhold med bruk av grøftekasser. Grunnforholdene måtte kalkstabiliseres på grunn av farlig kvikkleire.

 

Del 2:
Formann Joachim Sundås og prosjekt.ing. Harald Myhre er ansvarlige for prosjektarbeidene. Joachim forteller at kompleksiteten har vært både utfordrende og lærerikt. Utfordringene har særlig vært hensyn til trafikk, handel og næringsliv, myke trafikanter og boligområde. Sikkerhetstiltakene har fungert godt uten noen skader eller uønskede hendelser.

 

Park & Anlegg AS har hele tiden hatt svært god og kompetent bemanning med erfarne flinke folk, som har jobbet godt sammen, og dette er vi svært godt fornøyde med. Det har vært et morsomt oppdrag å være med på.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital