Content1 | col2

Bruarbeider RV22 - sluttfase

12. mai 2015 

 

På Rv22 går anleggsrbeidene våre over i en intensiv fase denne våren med montering av siste del av Borgen Bru, samt montering av de to nye limtrebruene Tien og Vinsnes.

Vår Anleggsleder Lars Øyvind Hansen har sendt oss bilder og Pl Johan Bernhard Stenerød gir oss denne statusen:

Arbeidet med overbygning av Borgen Bru etappe 2 er i full gang. Nordic Crane er på plass med sin 5000 tonns mobilkran, for å løfte på plass stålreisen som brudekket skal bygges på.

 

Det vil gå med 200 tonn armering og 600 m3 betong og broen skal etter planen støpes før sommerferien. Prosjektarbeidene ligger foran fremdriftsplanene.

 

Brufundamenter og grunnarbeider Vinsnes limtrebru, 7/4 2015. Selve monteringen av Vinsnes limtrebru utføres i begynnelsen av mai.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital