Content1 | col2

Gågata i Sarpsborg

22. juni 2015

 

Park & Anlegg AS - Stolt utfører av forskjønningsprosjektet i gågata St. Marie gt. Sarpsborg. 

Prosjektarbeidene som Park & Anlegg har i St. Marie gt., består av gravearbeid, nye overvannssystemer, nye gateheller, og forskjønning i forbindelse med 1000-års jubileumet i Sarpsborg. PL Mikael Bundgaard er godt fornøyd med fremdrift, resultat og samarbeid.

Park & Anlegg AS er hovedansvarlig for grunnarbeid, overvann og utemiljøarbeidene som pågår i gågata i Sarpsborg fra nederst mot torget og oppover i gågata.

 

Arbeidene består av:

  • grunnarbeid
  • nye overvannssystemer
  • gravearbeider
  • nye gateheller
  • elektro,
  • beplantning
  • montering og nedsenking av 16 nye avfallscontainere i 4 av sidegatene

 

Alt overvann vil være ferdigstilt til sommerferien, da begynner det også for alvor å gå seg til med belegningstein. Hele prosjektet skal stå ferdig i november 2015.

 

Park & Anlegg AS takker for oppdraget og gratulerer Sarpsborg Kommune med ny, flott gågate til Byjubileumet 2016.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital