Content1 | col2

VA i Spydeberg: Helge Ingstads vei og Arnolds vei

14. juni 2015

 

Geomatiker Jim Valleraune rapporterer etter dronefotografering:

VA-prosjektet for Spydeberg kommune er en del av en større opprustning, og vi har tidligere hatt VA-prosjekt grensende inntil her for et par år siden. 

VA-traseene går i gater i boligfelt primært. Arnolds vei er stengt for maksimal sikkerhet, og det er vi glade for, så vi ikke utsetter noen for unødvendig risiko ved passering. Arbeidende formann og maskinfører Arne Kristian Skaar forteller om bløte forhold i startfasen ute på jordet, dette er bedre inne i gata. Det er et ganske trangt tidsskjema med ferdigstilling til høsten. 

 

Alf Sundås forteller om at vi må få til bli ferdig. Dette høres kanskje ikke spesielt mye ut, men da må vi huske på at alle innstikk til hus også er med her.

 

Det er totalt 4 rør med følgende dimensjoner:

  • Overvann  400 mm
  • Vann 180 mm
  • Spillvann trykkledning 180 mm
  • Spillvann selvfall 200 mm

Som regel legges selvfalledning, men her har kommunen valgt begge deler. Det er ganske dype grøfter med primært bra masser; 3,5-4 meter. Hittil har det ikke krevd bruk av grøftekasser eller spunt.

 

Prosjektleder Jøran Lilleby forteller om tilleggsjobb med å gjøre om eksisterende strømstolper og luftstrekk, til å bli i trekkerør under bakken i egne kabelgrøfter. 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital