Content1 | col2

VA Skolegata, Skjetten for Skedsmo Kommune

2. juni 2015

 

PL Viggo Sandviken i Park & Anlegg AS og AL Ivar Ødegaard startet opp prosjekt VA i Skolegata rett etter påske.

Viggo viser og forteller 2. juni på en dag med bløte driftsforhold og mye regn. Prosjektet foregår i et trangt boligområde med utfordringer på trafikkavvikling og sikkerhet myke trafikanter. 

 

Anlegget består av ca.  500 meter VA og en kryssing med styrt boring under en hovedvei med mye trafikk.

 

Vi har hatt krav på oss til full gjennomgangsmulighet for myke trafikanter på siden av den trange Skolegata. Men pga veibreddebegrensningen, og nye risikovurderinger, har vi heldigvis fått til en løsning i samarbeid med kommunen med stengt gjennomfart. Selv om dette medfører noe lengre gangveipassasjer for myke trafikanter er det uten tvil nødvendig for sikkerheten.

 

Grøftekasser har vært i bruk på det dypeste, og når det har vært nødvendig

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital