Content1 | col2

Berger gangbru ved gamle E18, Hærland i Eidsberg

25. juni 2015 

 

Vi har fått en utførelsesrapport fra Martin Hansen, betongformann i Park & Anlegg AS:

 

Fra mai til august støper vi en ny liten gang og sykkelbru, på Hærland i Eidsberg kommune for SVV. Brua ligger på en sidevei til gamle E18 i nærheten av Bergerkrysset.

Bruens lengde er totalt 15 meter. Det er en plasstøpt betongbue som fundament med frontvegger og kantdragere i betong. Betongarbeidene er ferdig nå før ferien, og har pågått siden mai. Etter ferien er det kun litt asfaltarbeider og stålarbeider (rekkverk) som gjenstår.  

 

Vår bemanning har bestått av 3-4 mann: Egil Thoreby, Tomasz Respondowski og Kaido Rooma i Park & Anlegg AS har stått for det meste av betongarbeidene, som har blitt utført med god kvalitet. 

  

Dokumentasjonskravene i SVV er like omfattende på en liten bru som på store bruer. Dette er viktig å være klar over under kalkulasjon. Noe tilleggsarbeid har det blitt.

 

Byggherre SVV og Park & Anlegg AS har ett godt samarbeid og jobben har gått omtrent som planlagt forteller Martin. PL Kai Jensen hos oss er godt fornøyd med samarbeid og utførelse.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital