Content1 | col2

MIRA vannledning, Sørumsand

20. okt 2015
Statusrapport fra Bjørn Arve:

 

MIRA, Landtaket på Tangen:
Park & Anlegg AS fullfører i disse dager prosjekt nr 2 for Mira IKS med nytt ledningsanlegg som i starten på prosjektet hadde grei fremdrift, men fikk en stopp med bakgrunn i omfattende geologisk prosjektering.

Det har vært relativt store utfordringene med legging av rørene da de skal legges inn i en ravine som er veldig bløt, når Glommas vannstand øker. Mer vann enn forutsatt har kommet opp i ravinen der arbeidsoppgavene våre utføres. 

I dette prosjektet leveres forskjellige rørdimensjoner PE, på 160mm, 355mm, 450mm og største rør på 900 mm. Vi speilsveiser i stor grad samt benytter elektromuffer. Alle rør er levert av Heidenreich som har levert presist med hensyn til tidspunkt og mengder som har blitt bestilt.

 

Målet for prosjektet var ferdigstillelse i løpet av oktober, og da ender vi opp ca. 1 uke på overtid i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Vi har i dette prosjektet jobbet tett med dykkefirma. Alfa Dykk har hatt med alle ledninger som ligger ute i Glomma. Våre ledninger skal kobles sammen med disse.

 

Vår erfaring med å samarbeide med Alfa Dykk er veldig positive. MIRA IKS som byggherre er en fin kunde som er løsningsorientert, positive og lette å samarbeide med.

 

Fra P & A har de mest aktive ressursene vært Svein-Haakon (ADK), Torstein (anleggsleder/ rådgiver), Bjørn Petter Loos Aase (Geomatikk), Andreas (maskin), Lars Rino (maskin), og Robert. I tillegg har vi med oss innleid maskinfører Olav Haugseng.

Jeg ønsker å takke alle for en flott innsats. 

 

Mvh Bjørn Arve Kingell - Avd.leder og PL

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital