Content1 | col2

Betongarbeider for Vammafossen Trafo, Askim

23. okt 2015

Vi har fått denne statusrapporten fra prosjekt Vamma Trafo av Martin Hansen, formann Betong i Park & Anlegg AS:

Park & Anlegg AS har blitt prekvalifiserte av Hafslund Nett AS, og har med dette tilgang til mange spennende jobbmuligheter fremover for Hafslund Nett AS.

 

Prosjektarbeidene på Vammafossen Trafo i Askim har bestått av:

 • Masseforflytting av ca 4500 m3 stein masser fra internt deponi på Vammafossen kraftverk. Firmaet Reidar Skogen har vært vår UE på grunnarbeider, med Park & Anlegg-gutter til å kjøre dumper m.m.
 • Betongarbeidene har bestått av fundamenter til nye høyspentmaster og en kraftig støttemur i forbindelse med oppfylling av mastepark.
 • Gutta som har utført betongjobb er:
  • Egil Thoreby
  • Tomasz Respondowski
  • Ole-Kristian Rød
 • Stålarbeider blir utført av Torsnes Ind service. De monterer ca 80 m med høyspent gjerde og ny ståltrapp.
 • Byggherre Hafslund Nett AS og P&A har etablert ett veldig godt forhold. Vi håper på å levere prosjektet ca 3 uker før tiden, med null feil og mangler.
 • Byggherre har gjentatte ganger gitt ros til Park & Anlegg AS for god kvalitet, god oppfølging og god fokus på HMS.

 

PL Kai Jensen i Park & Anlegg AS forteller om et oppdrag for en spennende ny byggherre for Park & Anlegg AS. Kai skryter av våre flinke folk på prosjektet med Martin i spissen.

 

Park & Anlegg AS har brukt Sikkerhetsvogn nr. 2 som kontor og møterom, noe som imponerte byggherre. Vi har gjennomført SJA 3 ganger hittil på prosjektet, forteller Martin.

 

Byggherre:  Hafslund nett AS 
Kontrakt sum:   Ca 2mill eks mva 
Bygg:  Ny mastepark for høyspentmaster 
Byggeperiode:   September-november 2015 

 

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital