Content1 | col2

Park & Anlegg AS har sanering og grunnarbeid for Forsvarsbygg på Heistadmoen, Kongsberg

26. okt 2015

Gjennom vår rammeavtale med Forsvarsbygg opererer vi mange steder på Østlandet og området strekker seg fra Halden i syd med Fredriksten Festning til Hønefoss i nord.

Park & Anlegg AS har mange forskjellige oppdrag som den siste tiden har innbefattet:

  • Rygge Flystasjon med sanering av skytegroper, rep. av gjerder, prøvegraving, vannlekkasjer, kabelgrøfter og oppussing av veier.
  • Forsvarsanlegg på Tjøme og i Horten oppgradering av p-plasser, prøvegraving for forurensede masser og utbedring av skyteplasser.
  • Håøy Tønsbergfjorden utbedring av kai, oppgradering av veier og utbedring av søppelskur Oscarsborg og Drøbak med bryggearbeider og diverse annet.
  •  Heistadmoen og Hegsvann Infanteri og skytefelt i Kongsberg utbedring av skytebaner, oppgradering av veier og fjerning av klopper.
  •  Flere andre steder som er hemmelighetsstemplet.

Prosjektarbeidene utføres etter diverse spesialrutiner, der det kreves sikkerhetsklareringer og at vi følger spesielle prosedyrer. PL Lars Erik forteller om stor variasjon i oppdragene for Forsvarsbygg.

 

I disse dager har vi rive og saneringsarbeider av bl.a bruer, samt diverse grunnarbeider i marka og områdene ved Hengsvann og Heistadmoen i Kongsberg. Prosjektarbeidene ble utført i oktober 2015 med godt resultat.

 

Denne høsten har vi hatt 3-4 forskjellige oppdrag for Forsvarsbygg og på neste side kan du lese om bryggeprosjekt ved Oscarsborg, Drøbak.

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital