Content1 | col2

Østfold Totalbygg og Park & Anlegg AS bygger helt ny Brennes Auto i Sarpsborg

2. nov 2015

Østfold Totalbygg, som er en del av LUVA-selskapene, har totalentreprise på oppføring av nytt komplett bilanlegg for Nissan forhandler Brennes Auto i Sarpsborg. Park & Anlegg AS har alle rivearbeidene, grunnarbeidene, betongarbeidene, VA og utomhusarbeidene.

Byggherre er Brennes Holding.

Nytt bygg bygges på samme tomt hvor Brennes Auto har vært etablert siden 70-tallet. Eksisterende bygg på 2.500 kvm var i svært dårlig forfatning og er blitt revet i sin helhet. Nytt bygg med grunnflate på 3.240 kvm og en 2. etg på 2.860 kvm bygges på samme plass som det gamle bygget var plassert.

 

Det er gitt dispensasjon på byggehøyde og nytt bygg vil ha gesimshøyde på 9 meter. Nybygget vil inneholde et topp moderne verksted på 1.300 kvm, salgsarealer i to etasjer på mer enn 3.000 kvm, dekklager, delelager og administrasjon.

 

Det vil bli en moderne fasade med mye glass for god eksponering av salgsarealet. Bygget fundamenteres til fjell på betong peler da det er dårlige grunnforhold og kvikkleire i grunnen.

 

I forbindelse med nybygget legges også kommunal VA-trase om for å få plass på tomten. Byggestart var oktober og planlagt ferdigstillelse sensommeren 2016.

 

 

For tiden er Østfold Totalbygg AS i oppstarten på Nexans Langhus med grunnarbeid, tilbygg og betong i samarbeid med Park & Anlegg AS.

 

I tillegg kommer et nytt næringsbygg i Råde, og for tiden jobber vi med mange andre spennende muligheter.

 

 

Østfold Totalbygg AS er en del av LUVA. 

                 
   Glenn Olsen, PL  Morten Seim, DL

 

     
   

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital