Content1 | col2

RV 110 Ørebekk-Simo

29. jan 2016

Prosjektet som startet opp i sept 2015 med Park & Anlegg AS som hovedentreprenør vil pågå helt til våren 2018, og trafikken vil slippes på høsten 2017.

Det har blitt kjørt bort store mengder forurensende masser på prosjektet. I tillegg er omkjøringsvei Pancovn ferdig utført. Ca 10% av Norges for tidens største grunnstabiliseringsprosjekt er gjennomført. Spunting langs Seut-elven er også godt i gang. Den første konstruksjon på prosjektet er armert. I tillegg er planleggingen av gjennomføringen for å bygge Norges bredeste betongbru kommet langt.

 

PS. Prosjektet gjennomfører en viktig aktivitet; egen HMS-dag mandag 8. februar.

 

Sak fra 29.01.16

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital