HMS

Helse, miljø og sikkerhet er vår viktigste prioritering og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre prestasjoner innenfor dette området. Vi har sterkt fokus på å jobbe med bevisstheten til hver ansatt da det er her grunnlaget for god HMS legges.

Vi er videre stolte av å ha et godt arbeidsmiljø og har mye fokus på dette fordi vi tror at dette gir mer effektiv og lojal arbeidskraft. 

Uavhengig av dette er vi fortsatt ydmyke og ønsker stadig å forbedre oss. Vi tar derfor gjerne i mot forslag til forbedring. 

Skulle du ha forslag til forbedring kommer du i kontakt med oss ved å trykke her. 

Omdømmeundersøkelsen 2010
Trykk her for å lese om omdømmetoppen i Sarpsborg 2010. 

  Besøks- og postadresse:

  Sundløkkavn 73, Årum. 1659 Torp

  Forretningsadresse:

  Gamle Kongevei 101, 1712 Grålum

  Tlf sentralbord:

  69 13 03 90

 

Trygg - Stolt - Nytenkende