8. Februar 2016

8. feb signerte vi en ny stor kontrakt med OHL vedrørende Follobaneprosjektet for byggherre Jernbaneverket (JBV).

Rett nord for Ski Sentrum skal Park & Anlegg AS de neste to årene gjennomføre grunn- og gravearbeider, sprengning, masseforflytning på 1 million m3, bygge anleggsveier, mm. på Follobanen. Prosjektarbeidene er en del av det enorme Follobaneprosjektet som skal pågå frem til 2019. DL Jack Valleraune er både stolt og glad over å ha sikret seg dette viktige oppdraget, som har en kontraktsverdi på 193 millioner kr.

Se mer info i Magasin nr 1-2016

 

Registration

Forgotten Password?