Park & Anlegg AS er gitt følgende sentrale godkjenninger i medhold av plan og
bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

› Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3
› Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
› Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3
› Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3
› Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3
› Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

PARK & ANLEGG AS:

› Godkjent opplæringsbedrift
› Ansvarsforsikring
› Yrkesskadeforsikring

 

Godkjenningen er gyldig til 15.07.2019

 

Besøks- og postadresse:

Sundløkkavn 73, Årum. 1659 Torp

Forretningsadresse:

Gamle Kongevei 101, 1712 Grålum, Norge

Tlf sentralbord:

69 13 03 90

Trygg - Stolt - Nytenkende