Velg en side

LUVA-selskapene Østfold Totalbygg og Park & Anlegg AS bygger verdens største kransekakebakeri i Askim

7. mars 2016

Vi bygger verdens største kransekakebakeri!

Østfold Totalbygg AS, som er en del av Luva-gruppen, har fått kontrakt på bygging av verdens største kransekakefabrikk i Askim på over 3000 m2. Arbeidene startet 15. desember.

Bygget inneholder stort fryselager for ferdige produkter, produksjonslokaler, lager for råvarer og sosiale rom. Ordreverdien i totalentreprisen er på drøye 30 mill. kr. eks. mva. DL I kransekakebakeren Arild Kristoffersen forteller om et godt samarbeid, der Østfold Totalbygg AS har vært delaktige med utvikling av både produksjonslinje og logistikk i bygget.

Anlegget ligger på vestsiden av Askim i Gramveien på et industrifelt i nærheten av Askim Bærpresseri på motsatt side av gamle E18. Det er Park & Anlegg AS som har grunn – og betongarbeidene.

Fryselagerdelen på 900 m2 reiser seg nå. For resten av bygget på 3.000 mholder vi parallelt på med nye grunn og betongarbeider. Totalt er vi 8-10 mann på grunn og betongarbeid med Mats Lislerud som bas. Kai Jensen er vår prosjektleder i P&A. Glenn Olsen, PL i Østfold Totalbygg er godt fornøyd med fremdrift, arbeid og økonomi så langt i prosjektet som ferdigstilles i august 2016. Oppstarten var ca. 1. januar med noe trehogging før jul som ble utført av P&A ved Arve Rognerud.

Kransekakebakeren har de fleste relevante butikk-kjedene i Norge som sine viktigste kunder. Det produseres alt fra små enkle billige kransekaker, til større kvalitetskaker for andre markedssegmenter i hotell og restaurant. (HOREKA-markedet). Det unike med kransekaker er lang holdbarhet og produseres hele året for høytidene. Det fryses ned og krever stor lagerkapaistet for å holde jevn produksjon.

Park & Anlegg AS har grunn- og betongarbeidene

 Prosjektstatus ved Martin Hansen, formann betong

Østfold Totalbygg AS er utbygger av nytt næringsbygg for Kransekakebakern.

Bygget består av:

  • Lager
  • Produksjonslokaler
  • Kjøle lager
  • Totalt 2.500 m2 skal bygges, hvor 900 m2 av disse blir ett kaldt lager.

 

Park&Anlegg er engasjert på grunn og betong. Grunn arbeider består i hoved sak av: Utgraving, masse forflytning og VA.

Betongarbeider består av:

  • Såle fundamentering
  • Ffundamentering, ringmur
  • Støp av gulv på grunn
  • 900m2 av jobben består av ett kjølelager, med spesiell oppbygning med tanke på kulde/varme effekt

Totalt medgått betong vil være ca. 900 m3.

 

Mvh.

Martin Hansen,

Formann betong

Registration

Forgotten Password?