Velg en side

Ny vannledning tredje dam Borredalen for Fredrikstad Kommune

26. feb 2016

Park & Anlegg AS er i full gang med å fornye VA-trasé for Fredrikstad kommune. Dam 3 ligger som en av tre dammer i et flott, og mye brukt turterreng rett ved Råbekken, Borredalen.

Arbeidene inkluderer graving, spunting, dykking og montasjearbeider i forbindelse med en av flere entrepriser som Frevar har i Borredalen. PL Rune og AL Tom-Erik forteller om en fin oppstart der arbeidene i selve dammen utføres i april fra flåte og med spesialmaskin. Prosjektet har en verdi på 20 mill. kr. og vil være ferdig i løpet av året 2016.

 

Registration

Forgotten Password?