Velg en side

Park & Anlegg AS bygger ny gang og sykkevei med VA og sykkelkulverter på Bråtesletta-Ask, i Gjerdrum

4. nov 2015

Park & Anleggs prosjekt for SVV i Gjerdrum Kommune består av ca 3 km gang og sykkelvei, VA for Gjerdrum Kommune inkl pumpestajon, bredding av bru, samt ny plass-støpt gang og sykkelkulvert.

Prosjektet har en kostnadsramme på nærmere 60 mill kr, ble påbegynt høst 2014, og ferdigstilles sommeren 2016. Grunnarbeider og kabelgrøfter fosser frem på Bråtesletta. PL Rune Navestad forteller om god fremdrift i Gjerdrum Kommune. 

 

Veien er lagt om mens arbeidene pågår i høst. Fundamenter er støpt. Stor støp ble gjennomført med godt resultat fredag 6. november. Byggherre SVV har uttrykt stor tilfredshet med våre betongarbeider som har skjedd i samarbeid med vår dyktige UE.

 

Registration

Forgotten Password?