Velg en side

Park & Anlegg AS bygger ny rundkjøring RV22, Fetsund Bru over Glomma

2. nov 2015

Etter en lang planleggings- og tilleggsprosjekteringsfase av løsninger, er Park & Anlegg AS i gang med utførelse. 21. oktober gjennomførte vi sprengningsarbeider for å gjøre plass til løsningene for omplassering av den verneverdige skolestua og ny rundkjøring på RV 22.

Vår PL Bjørn Arve Kingell forteller om grunnarbeider og masseutskiftning som er påbegynt i oktober. Ny kjeller med løsninger for lydisolerte musikkrom, nye brann- og ventilasjonstiltak, og miljøtiltak for å sikre brukervennlige løsninger for vår tids krav.

 

Registration

Forgotten Password?