Velg en side

Park & Anlegg AS har grunnarbeid på utvidelser Ytre Enebakk Næringspark

5. okt 2015

Vi har fått denne rapporten fra Bernhard Skåland, prosjekt Enebakk Næringspark:

 

Park & Anlegg AS startet prosjektarbeidene på Enebakk Næringspark i begynnelsen av august.

Petter A Olsen AS sprengte da ei storsalve på 27.000 m3 fast fjell! Park og Anlegg AS har i oppdrag å bygge videre på en allerede opparbeidet industritomt. Vårt oppdrag omfatter en 5m høy fylling på 15.000 m2, altså ca 75.000 m3 som skal flyttes og legges ut! Vi skulle bruke knust finstoff etter mange års steinknusing på området de nederste 3 m av fyllingen, deretter stein fra røysa. Vi gikk tomme for 0-8 etter to lag på 90 cm, så da ble det bestemt at vi skulle bruke stein på resten. Vi har lagt ut ca 52000 m3 fordelt på 3 lag, og har gått tomme for stein. Nå skal det sprenges på ny, denne gangen ca 18.000 m3 fast fjell!

Park og Anlegg er innleid på timebasis av Enebakk Næringspark AS, v/ Lars Rickhard Bjertnæs. Vi har hatt et bra og nært samarbeid med Bjertnæs underveis, med fokus på HMS, kvalitet, god fremdrift og bra arbeidsmiljø! Vi innførte vårt HMS system med hjelp fra Alexander Halle, og har bistått med vår kompetanse underveis i prosjektet!

 

På anlegget har vi to Volvo A 30, med Egil Torp og Sven Halvard Johansen i setene. En doser med Frode Nilsen bak spakene, en vals og undertegnede i 345’en. I august var også Tore Torp her med en Cat 324, og var med på sprengningen av ca. 100 m vei og VA grøft. Primært skulle vi flytte sprengt fjell men har også bistått et annet innleid lag ifm et VA-prosjekt som har gått parallelt med vår drift. Det har blitt ca. to uker pigging på prosjektet, mye knust blokk på vår nyinnkjøpte knusekule og vi har de siste ukene bygget videre på en 10 m høy skråning som vi også bygget i fjor! Totalt til nå vil jeg tippe vi har flyttet i overkant av 65.000 m3 stein og masser! Samarbeidet oss gutta imellom har vært på topp, og vi har hatt et godt miljø!

 

Etter noe pigging på neste salve som nå sprenges, skal vi bygge tomta ferdig! Da skal resten av gjengen komme tilbake etter noen ukers pause for dem på prosjektet!

 

Mvh Berhard Skåland – Maskinfører og Verneombud

 

Registration

Forgotten Password?