Velg en side

VA Kjensli – Høgåsen i Enebakk Kommune

VA Kjensli – Høgåsen i Enebakk Kommune

VA Kjensli – Høgåsen i Enebakk Kommune

3. mars 2016

 

Vi har fått denne prosjektstatusen fra Harald Myhre:

 

I løpet av 2015 skal Enebakk kommune etablere nytt ledningsnett for vann- og spillvann i området Kjensli- Høgåsen og Østbykroken på Flateby i Ytre Enebakk. Samtidig er det tiltenkt en veiutvidelse med ny gang/sykkelsti og nytt VA-anlegg i del av Kjensliveien. Tiltakene som skal utføres er i samsvar med kommunensoverordnede planverk for vannforsyning og avløp.

Det skal etableres nye kumgrupper og graves for omlegg av stikkledninger. Samlet lengde hovedledninger 450m. I arbeidet inngår grave- og grunnarbeider for etablering av ny pumpestasjon.

 

Med oppdraget følger også en opsjon på etablering av VA-anlegg i/ved Kjensliveien. Opsjonen skal inneholde ca. 145 meter ledningsgrøfter med kummer, ca. 190 meter veiutvidelse med ny gang-/sykkelvei og en støttemur langs Kjensliveien på ca. 60 meter.

 

I dette oppdraget har vi slitt med en del utfordringer i forhold til vann og vær. Utfordringene sto i kø da vi skulle legge 1200 kulvertrør i bekken. For å klare
dette leide vi inn en dieseldrevet pumpe som pumpet 8000 liter vann i minuttet. Da fikk vi stengt bekken og pumpet den rundt arbeidsområdet vårt. Det gikk ikke lang tid før frosten kom, og pumpa vår frøys. Like etter at kuldeperioden var over, kom det en smelteperiode tilsiget av vann var mer enn vi kunne håndtere.

 

Neste utfordring er at bekken stopper i en vernet demning, så uansett hvor vi pumper vann, kommer det tilbake i grøfta vår.

 

Vi har også laget en spuntegrop som er ca. 4 meter dyp der pumpesumpen skal stå.

 

Ellers er det god stemning på anlegget og vi leter til stadighet etter muligheter for tillegg.

 

På anlegget her jobber Håkon Engseth som maskinfører i sin Volvo ERC 235D L. Keld Jeppesen har tatt over som rørlegger ettersom Svein Haakon Skår er i Pappapermisjon.

 

Ved oppstart i desember og til nå har vi jobbet med store temperatursvingninger fra +10 til ÷23 blå, men det har gått bra. Hittil ser det ut til at både fremdrift og økonomisk resultat blir bra.

 

Torstein Thorud holder styr på papirmølla og jobber tett med oss for at vi skal få så god lønnsomhet som mulig.

 

Mvh Harald Myhre

 

 

 

 

 

 

Registration

Forgotten Password?