Sikkerhetspartnere

Gjennom sikkerhetsvogner som virkemiddel for økt sikkerhet og samhandling med våre UE, har Park & Anlegg AS satt en ny standard i Norge. Vi har fått et nytt innhold og forsterket løft på RUH og SJA. Vi har stor og bred interesse som sikkerhetsvogntiltaket har skapt, fra bl.a. Vegdirektoratet, JBV, SVV, andre byggherrer og i bransjen vår generelt. 

 

Tiltaket forsterker våre verdier:
TRYGG – STOLT – NYTENKENDE

 

Ved Innkjøps- & avtaleansvarlig i Park & Anlegg AS, Simen Larssen

Vi er veldig glade og stolte over at vi har klart å gjennomføre virkemiddelet Sikkerhetsvogner i anleggslinja. Vi takker alle våre sikkerhetspartnere som er med og støtter opp om vårt arbeid med å bygge en enda sterkere sikkerhetskultur i Park & Anlegg AS. Vi merker at tiltaket virker positivt inn på holdninger og ønsket adferd.

Alle parter i våre prosjekter skal ha fokus på sikkert arbeid, og minimering av risiko, så alle kommer hele hjem hver dag. Vi er sikre på at positiv motivering virker best, og gjennom anleggsaktiviteter med aktiv bruk av sikkerhetsvogner skapes oppmerksomhet rundt identifisering av risikopunkter i anleggslinja på en ny, enkel og effektiv måte.


Bakgrunnen for tiltaket er utfordringen som kom fra Vegdirektoratet høsten 2013 på Anleggskonferansen til MEF: Ulykkesstatistikk viser at det overveiende flertallet av alvorlige ulykker skjer i UE-leddet. UE er ofte sent inne i prosjektene, og svært sjelden med på samhandlingsmøter i tidlig prosjektfase. Det er en stor utfordring å få til nødvendig fokus på HMS og gjennomføring av SJA med god kvalitet og nødvendig deltagelse og involvering.


Sikkerhetsvognkonseptet har i så måte fungert etter hensikten om forsterking av kultur for sikkert arbeid med reduksjon av antall alvorlige RUH i prosjekt. Vårt største prosjekt hittil: Motorveiprosjekt RV22 Lillestrøm-Fetsund er et levende bevis på dette.

Les mer om bakgrunnen for tiltaket her »

Eksterne artikler om Park & Anleggs sikkerhetsvogner:

Artikkel i AnLeggsmagasinet »
Artikkel på bygg.no »
Artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad »

 

Tusen takk til alle våre sikkerhetspartnere for godt SYNLIG og involverende sikkerhetsarbeid i Park & Anleggs prosjekter!

 

VÅRE SIKKERHETSPARTNERE:

Besøks- og postadresse:

Sundløkkavn 73, Årum. 1659 Torp

Forretningsadresse:

Gamle Kongevei 101, 1712 Grålum, Norge

Tlf sentralbord:

69 13 03 90

Trygg - Stolt - Nytenkende