Brennes Auto AS

Brennes Auto AS

BRENNES AUTO FREDRIKSTAD Park & Anlegg har bygd ny bilforretning for Brennes Auto AS på Råbekken, Fredrikstad Prosjektet består av ombygging av eksisterende næringsbygg til nytt komplett bilanlegg.    Fakta om prosjektet Vi skal blant annet rive eksisterende...
Dyst

Dyst

DYST - familieboliger i ås Park & Anlegg utfører VVA, grunnarbeid for boliger og utomhusarbeid for nytt boligområde på Ås for Solon Eiendom. Park & Anlegg også tidligere jobbet med  Solon Eiendom på andre tilsvarende prosjekter.   Fakta om prosjektet...
Moss Næringspark

Moss Næringspark

Moss næringspark Park & Anlegg har grov-opparbeidelse av næringstomter på Moss Næringspark Vi har utført grovopparbeidelse og diverse grunnarbeider for nye næringstomter og lager/logistikkeiendom på Moss Næringspark for Skolt Eiendom ca. 1,5 km øst for E6....
Solberg Øst Bru

Solberg Øst Bru

Solberg Øst bru Park & Anlegg bygger bru på Solberg Øst Totalleveranse av gangbro over Søndre tverrvei på grensen mellom Ås og Nordre Follo i området Solberg Øst. Prosjektet omfatter bygging av gangbro inkludert alle elementer.   Fakta om prosjektet Arbeidene...
Flexit Ørje

Flexit Ørje

Flexit Ørje Park & Anlegg utvider anlegg for Flexit AS i Ørje Park & Anlegg utfører i en samspillsentreprise tilbygg av lager og etablering av nye kontorer i eksisterende bygningsmasse, med tilhørende opparbeidelse av utomhus med teknisk infrastruktur.  ...
Rammeavtale Gravearbeider Statskraft

Rammeavtale Gravearbeider Statskraft

GRAVEARBEID STATSKRAFT Rammeavtale, Gravearbeider Statskraft Avtalen innebærer å levere tjenester for graving av grøfter ved utbygging av fjernvarmenettet til Statkraft Varme (heretter Statkraft), samt for gravearbeider i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner av...