VA-anlegg til næring og det offentlige

Park & Anlegg har lang erfaring med kompliserte VA-anlegg og tilbyr et stort spenn av rørtyper og rørsystemer. Våre rørleggere har rutinen og utstyret som trengs for en trygg og varig leveranse, uansett om du skal anlegge nytt eller det er behov for oppgradering av eksisterende anlegg.

Vi tar oss av ny infrastruktur på rør i nye boligfelt, hyttefelt eller på næringseiendommer, og vi rehabiliterer og fornyer gamle rørsystem. Dyktige fagfolk med godt utstyrte servicebiler har kompetanse på kompliserte VA-anlegg.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER