Lærling i Park & Anlegg

Park & Anlegg er en av regionens største lærling-bedrifter innen bygg- og anleggsfagene og vi tar inn nye lærlinger og lærekandidater hvert år.

Som lærling hos oss får du en egen fagleder og inkluderes i en fadderordning gjennom læretiden. Opplæringen er både variert og spennende, og den dekker alle kompetansemål i læreplanen. Vi tilbyr faglig dyktige mentorer, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser. Vårt mål er at du trives og ønsker å bli værende i Park & Anlegg etter bestått fagprøve.

 

Sammen bygger vi varige verdier!

 

Park & Anlegg er selvstendig godkjent lærebedrift i disse seks fagene; anleggsgartnerfaget, anleggsmaskinførerfaget, ADK-rørleggerfaget, fjell- og bergverksfaget, vei- og anleggsfaget og betongfaget.

“Vårt mål er at du trives og ønsker å bli værende i Park & Anlegg etter bestått fagprøve!

Søk om lærlingplass her:

stilling@park-anlegg.no
Tlf.: 69 13 03 90
         

 

ADK-rørleggerfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Planlegging og gjennomføring av rørinstallasjoner
 • Legging av vann- og avløpsrør, nedsetting og kobling av kummer
 • Utfylling og sjekklister i forbindelse med KS-dokumentasjon
 • Legging av stikkledninger og anboring på hovedledning
 • Grunnarbeid i anleggsfaget
       
Vei- og anleggsfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Bygging, drift og vedlikehold av veier
 • Anleggs- og grunnarbeider
 • Arbeidsvarsling
 • Stikking og oppmåling
 • Anleggsarbeid, grunnarbeid og drift av anlegg
 • Vann- og avløp
 • Bruk av masseforflytningsmaskiner
         

 

Anleggsgartnerfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Bygging og vedlikehold av utearealer og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper
 • Drift og vedlikehold av parker, hager, rekreasjons- og boområder og kulturlandskap
 • Behandling av jord, planter, stein, betong og tre
 • Natursteinsmuring
 • Arbeidsplanlegging
 • Bruk av maskiner og utstyr
       
Anleggsmaskinførerfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Bruk av maskiner og avansert teknologisk utstyr
 • Masseforflytning og transport
 • Kommunalteknikk, vann- og avløpsanlegg
 • Grunnarbeid og veibygging
 • Nivellering og stikking
       
Fjell- og bergverksfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Betjening av borerigg
 • Drift av knuseverk
 • Stikking og oppmåling
 • Boring og sprenging
 • Rensing og sikring av fjell
 • Bruk og vedlikehold av andre maskiner og utstyr
       
Betongfaget

I dette faget vil du blant annet jobbe med:

 • Fundamentering, forskaling, armering
 • Utstøping av betong
 • Produksjon av betongelementer
 • Betongrehabilitering, branntetting og fuging

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER