Vårt Samfunnsansvar

Vi støtter lokal idrett og kultur, samtidig som vi setter HMS og Ytre miljø høyt!

Samfunnet vi jobber og bor i henger tett sammen med næringslivet, hvor disse påvirker hverandre. Park & Anlegg, sammen med resten av næringslivet, er avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å å drive god verdiskapning. Samfunnet vi lever i er igjen avhengig av et sunt og samfunnsbevisst næringsliv for å lykkes.

Vi ønsker å bidra til begge deler, og foruten å prioritere det økonomiske aspektet av virksomheten vår, bidrar vi til lokalsamfunnet og våre omgivelser. Dette gjør vi gjennom å blant annet støtte lokal idrett og kultur. Dette gjelder både topp- og breddenivå. Hvert år støtter vi også veldedige formål med pengegave, dette kan være i forbindelse med jul eller i andre sammenhenger.

Hos oss i Park & Anlegg er vi opptatt av å handle i kraft av etiske retningslinjer, og vi jobber aktivt for å bidra positivt for samfunnet. Også med fokus på miljø og kvalitet i henhold til ISO9001 og ISO14001.

Det er god bærekraft i å støtte

lokal idrett og kultur på topp- og

breddenivå, samtidig som alle

ansatte jobber for å redusere

belastningen på ytre miljø

Likestilling og Åpenhetsloven

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Ivaretakelse av åpenhetsloven er også noe vi anser som svært viktig. Dette innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Se vår likestillingspolitikk og hvordan vi ivaretar åpenhetsloven ved å trykke på bildene under.

 

Varsle om kritikkverdige forhold

Har du opplevd kritikkverdige forhold, kan du varsle ved å følge denne linken.

 

Sertifiseringer, godkjennelser og utmerkelser

Park & Anleggs kjerneverdier er TRYGG – STOLT – NYTENKENDE. 

Dette resulterer i en del sertifikater/godkjenninger som gir våre samarbeidspartnere en TRYGGhet på at vi leverer i henhold til avtale, arbeider bærekraftig og iveretar alle lovkrav. Under finner du noen av våre sertifikater og godkjenninger. Som ledd i vår verdi NYTENKENDE jobber vi med å kontinuerlig forbedre våre prestasjoner. Vi er derfor svært STOLT av at våre dyktige ansatte har gjort at vi har mottatt flere utmerkelser som henger svært høyt.

“Vår brede og allsidige kompetanse gjør at vi har dokumentert at vi er i stand til å takle de aller fleste oppgaver”

Sigbjørn Rød – Ressurs/HR/IT-sjef
Sertifiseringer og utmerkelser

Park & Anlegg er

sentralt godkjent

foretak for ansvarsrett

etter plan- og

bygningsloven. Klikk

deg inn og les mer på

våre sertifiseringer og

utmerkelser.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER