Helse, Miljø og Sikkerhet

I Park & Anlegg er våre medarbeidere den viktigste ressursen – vi jobber derfor kontinuerlig med HMS-arbeidet.

Helse, miljø og sikkerhet er vår viktigste prioritering og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre prestasjoner innenfor dette området. Vi har sterkt fokus på å jobbe med bevisstheten til hver ansatt da det er her grunnlaget for god HMS legges.

Vi er videre stolte av å ha et godt arbeidsmiljø og har mye fokus på dette, fordi vi tror at dette gir mer effektiv og lojal arbeidskraft.

Uavhengig av dette er vi fortsatt ydmyke og ønsker stadig å forbedre oss. Vi tar derfor gjerne i mot forslag til forbedring.

Tidligere vegdirektør Terje Moe Gustavsen utfordret i 2013 bransjen til å ta tak i noen fellestrekk knyttet til de mest alvorlige ulykkene.

Dette gikk blant annet på fokus på sikker jobb analyse og en større grad av involvering av underentreprenørene i HMS-arbeidet.

Sikkerhetsvognen var Park & Anlegg sitt svar på denne utfordringen.

Sikkerhetsvognen inneholder kontordel til bruk i arbeidet med sikker jobb analyse og HMS. I tillegg inneholder vognen hjertestarter, førstehjelpsutstyr og to pasientsenger.

Park & Anlegg går alltid gjennom HMS-biten med alle involverte parter i starten av et prosjekt.

Repetisjon og synlighet er viktig og sikkerhetsvognen vil bidra til å tydeliggjøre forventninger og krav til HMS. Park & Anlegg skal være ledende på HMS-området.

“I Park & Anlegg skal alle medarbeidere komme hjem fra jobb – like hele som når de dro på jobb!”

Espen Aarum – Fagleder HMS
Sikkerhet på arbeidsplassen

Som første

entreprenør i landet

utviklet Park & Anlegg

en egen sikkerhetsvogn

til bruk på prosjektene.

Espen Aarum

Fagleder HMS/KS/YM
Send e-post

HMS politikk for Park & Anlegg

Last ned vår dokumentasjon

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER