Geomatikk

Måleekspertene i geomatikk avdelingen har mange års erfaring med anleggsarbeid. De er med fra starten på et prosjekt helt til sluttoppgjøret er gjort. Med grundige utregninger av areal og volum sørger de for presise kalkyler allerede før anleggsarbeidene starter.

Riktig avregning av volumer ved graving, sprengning og stor presisjon på masseberegning er en utfordring. Våre fagfolk bruker GPS, totalstasjon (når det kreves millimeterpresisjon) og droner når de planlegger anleggsområdet, og kan med digitale tegneverktøy beregne hvor mye masser som må flyttes inn eller ut av prosjektet. Våre geomatikere har lang erfaring med stikning for bygg- og anleggsprosjekter.

Park & Anlegg var en av de første entreprenørene i landet som begynte med maskinstyring på gravemaskiner og har i dag over 50 gravemaskiner med GPS maskinstyring. Våre geomatikere følger opp med både opplæring av maskinførere og lager data til maskinstyringen for de forskjellige prosjektene. Dette gjør og svært effektive, og bidrar til en veldig god infrastruktur og fremdrift i anleggsarbeidet.

Våre rørleggere er også utstyrt med hver sin GPS rover for innmåling av rør og ledninger som legges i bakken. Geomatikerne importerer disse og lager asbuilt-tegninger når VA-anlegget er ferdig.

Våre geomatikere jobber primært mot Park & Anleggs egne prosjekter, men tilbyr også oppdrag for eksterne kunder som ønsker hjelp med innmåling, utsetting, masseberegninger, dronescanninger og dronebilder. Vi har blandt annet levert dokumentasjon og masseberegninger med drone for Norsk Gjenvinning, Skolt Pukkverk, Solli Miljøpark, Movar IKS med flere. 

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER