GOD SOMMER!

  God sommer og god ferie ønskes til alle våre forbindelser og våre dyktige medarbeidere! Park & Anlegg AS har ferie i uke 28-29-30. Noen prosjekter går gjennom ferien.

Park & Anlegg AS har overlevert etterlengtet ny vei i Askim!

Vår PL Trond V. Hansen forteller om et prosjekt som har pågått i 1,5 år, delvis i den gamle jernbanetraseen Schuckertlinna i Askim. Veien strekker seg fra rundkjøringen på Krosby og inn til Tovengen. Den nye veien blir en stor snarvei til Osloveien og E18 for alle som...

RV 110, Ørebekk-Simo, pr juni 2018:

Prosjektarbeidene pågår for fullt, men K01 Seut Bru har en utfordring med grunnforholdene med å finne fjellstøtt feste på den siste pilaren av totalt 25 stk. Når dette er løst fortsetter arbeidene og fremdriften på Seut bru.    Øvrige prosjektarbeider pågår for fullt....

RV 118 / FV 599: Vi bygger ny gang & sykkelvei

Installasjonsarbeider med nye betongkummer går som planlagt langs RV 118. RV 118 / FV 599: Vi bygger ny gang & sykkelvei fra Skjeberg til Sandbakken og Rokkevn-Tvetervn. Park & Anlegg AS er i rute med opparbeidelse av ny gang og sykkelvei for Statens vegvesen, samt...

Meget godt bestått fagprøve

Meget godt bestått fagprøve Vi ønsker å gratulere Ole Kristian Rød med avlagt fagprøve i betongfaget. Ole Kristian har gjort ett meget godt stykke arbeid hele denne uken og prøvenemda konkluderte med karakteren Meget Godt bestått. Fagprøven ble utført på vårt prosjekt...

Jørgen Målerud har avlagt fagprøve

Jørgen Målerud har avlagt fagprøve Vi kan med dette gratulere Jørgen Målerud som nå med rette kan kalle seg fagarbeider innen anleggsmaskinførerfaget. Jørgen har vært hos oss i vel 2 år som lærling og nå på onsdag begynte han på sin fagprøve. Tidligere i dag kom den...

Gjev pris til Sarpsborg-bedrift!

Sarpsborg-firmaet Park & Anlegg AS har vunnet prisen for mest innovative samarbeidspartner worldwide, av spanske OHL, for samarbeidet med OHL på det gigantiske Follobaneprosjektet. Les mer på: Sarpsborg...

Park & Anlegg 20 år

Park & Anlegg 20 år Invitasjon Til alle ansatte i Park & Anlegg AS, med følge: Park & Anlegg fyller 20 år, og inviterer til jubileumsfest lørdag 1. juli! 3 retters middag og konsert med DDE.   Se vår invitasjonsvideo med...

Park & Anlegg er i gang med ny storkontrakt på Follobanen

8. Februar 2016 8. feb signerte vi en ny stor kontrakt med OHL vedrørende Follobaneprosjektet for byggherre Jernbaneverket (JBV). Rett nord for Ski Sentrum skal Park & Anlegg AS de neste to årene gjennomføre grunn- og gravearbeider, sprengning,...

Park & Anlegg AS presenterte sitt sikkerhetsarbeid for Gjensidige

Park & Anlegg AS presenterte sitt sikkerhetsarbeid på Gjensidige Forsikrings nasjonale salgssamling på sjøredningssentralen i Horten. Park & Anlegg AS takket ydmykt ja på forespørselen fra Gjensidige Forsikring om presentasjon av vårt HMS- og sikkerhetsarbeid i...

Vi flytter inn i nye lokaler syd for Varemessen Lillestrøm

Det har lenge vært jobbet med nye lokaler, og nå flytter Park & Anlegg AS, avd. Romerike fra Tuenvn. 84. Avdelingen flytter inn i nye lokaler rett syd for Lillestrøm Varemesse, ved Weber høsten 2015. Det har lenge vært jobbet med nye lokaler til P&A avd. Romerike....

Kvalitets og HMS revisjon

Vi hadde i dag revisjon på kvalitet og HMS fra Statkraft sentralt ifm vårt fjernvarmeprosjekt i Moss. Det var to revisorer fra Statkraft-systemet som møtte oss. De fortalte at de var på revisjoner verden over. Tilbakemeldingen fra revisjonen var utrolig bra. De...

Første spadestikk for skatepark ved stadion

Dette kommer til å bli et flott anlegg, nesten en liten attraksjon i seg selv. En slik skatepark, har vært et savn og vil bli populær blant brukerne. Jeg er virkelig glad for at vi nå kommer i gang med byggingen, og jeg gleder meg til å åpne parken når den står...

Park & Anlegg: Årets bedrift

Under Næringskonferansen FLYT, som ble arrangert på Quality hotell onsdag 10. juni, ble Park & Anlegg tildelt utmerkelsen: Årets Bedrift i Sarpsborg.   Til alle medarbeidere og samarbeidspartnere: Vi er stolte og glade over at vi vant kåringen av årets bedrift i...

Fagdag Park & Anlegg AS 2015

FAGDAG torsdag 23. april 2015 Læring   -   Motivasjon   -   Teambuilding Dagen var fylt opp med faglige aktiviteter, grillmat, demonstrasjoner og konkurranser i samarbeid med utvalgte partnere, leverandører og UE. Hovedtemaene:   Fagdagen var delt i tre: Vei og...

Prosjekt i Son

Miljøgate og torg i Son Miljøgate og torg i Son, ble ferdigstilt i april 2014. Se vedlagte link til Jogra sine nettsider, for et flott bilde av torget. ...

Årets lærling 2014 kåret

Håkon Skauge-Engseth Tradisjonen tro avholdt Park&Anlegg i dag lærlingdag for alle våre 11 lærlinger. Lærlingdagen er en dag hvor læring og motivasjon settes i fokus og alle våre 11 lærlinger samles for en begivenhetsrik dag på vårt hovedkontor på Hasle. Vi er veldig...

Ski Jernbanestasjon

Jernbaneverket bygger hensettingsområde på Ski jernbanestasjon med HE Park & Anlegg AS, som et ledd i dobbeltsporutbygging Ski-Oslo. Park & Anlegg AS bygger hensettingsspor, perrong og støttemurelementer, samt omlegging av dagens trase for JBV. Fase 1 er omlegging av...

Sikkerhetsvogn i Park & Anlegg AS

NYHET! Park & Anlegg AS utvikler synlig Sikkerhetsvogn med førstehjelpsutstyr og kontordel for gjennomføring av SJA (sikker jobbanalyse), og skaper sikkerhetskultur, samt reduserer risiko i anleggsbransjen! Park & Anlegg AS har utviklet en Sikkerhetsvogn...

Nygård Handelspark for Coop Eiendom

På Nygård Handelspark rett ved E18 forbi Ski, gjennomfører Park & Anlegg AS et omfattende grunnarbeidprosjekt for Coop Eiendom. Park & Anlegg AS har hatt grunnarbeider for næringsbygg til Plantasjen som åpnet 9. april, og for Coop som åpner i august. Vi hadde oppstart...

Betongskatepark i Kolbotn sentrum for Oppegård Kommune

Park & Anlegg AS er hovedentreprenør på kommunalteknisk anlegg betongskatepark for Oppegård kommune, midt i Kolbotn sentrum. Arbeidene foregår på en ”øy” midt i sentrum, og blir et påkostet og flott anlegg som garantert vil bli svært populært blant brukerne, når...

Motorvei RV22 Lillestrøm – Fetsund

Park & Anlegg AS er hovedentreprenør for det store motorveiprosjektet som foregår fra mai 2013 – des 2015. Prosjektet består av 5,5 km ny 4-felts motorvei, 8 gang-og amfibiekulverter, flere gang/sykkelbruer, to limtrebruer, og to nye store bruer i betong,...

VA-prosjekt Skiveien Halden – Schulzedalen

VA-prosjektet i Skiveien Halden, med tursti ned mot Schulzedalen, er inne i sin sluttfase. Dette har blitt et vellykket prosjekt, med blant annet VA, overvann og tilrettelegging av turstier i et naturområde nær sentrum. Det har vært ørretutslipp i...

Utomhusarbeider PNØ Kalnes

Arbeidene på nytt sentralsykehus i Østfold på Kalnes, har fin fremdrift etter oppstart i mars. Prosjektet vil pågå til september 2015. Det omfatter alle utomhusarbeider med kabelgrøfter, trekkerør og kummer, parkeringsplasser, asfalt, 30000 kvadratmeter gress,...

Fagdag i Park & Anlegg AS

Den 19 september 2013 arrangerte Park & Anlegg AS sin første fagdag. I samarbeid med våre viktigste partnere og leverandører ønsket vi å ha et faglig kompetansehevende og trivelig arrangement. Vi inviterte alle medarbeidere i Park & Anlegg AS og Calluna Grøntanlegg...

Besøks- og postadresse:

Sundløkkavn 73, Årum. 1659 Torp

Forretningsadresse:

Gamle Kongevei 101, 1712 Grålum, Norge

Tlf sentralbord:

69 13 03 90

Trygg - Stolt - Nytenkende