Om oss


Park & Anlegg AS er en del av Luva Gruppen, og har en betydelig markedsandel og verdiskaping i vårt markedsområde på Østlandet. Siden etableringen av Park & Anlegg AS i 1997 av Jack Valleraune og Lars Erik Lunde, har utviklingen gått raskt og vi har underveis bygd oss opp til å bli en av de virkelig store maskinentreprenørene i region Øst.
220 ansatte bidro i 2016 til en omsetning på rundt 700 mill kr mot 678 mill. kr i 2015.
Nytt hovedkontor er under bygging, og høsten 2017 flytter vi fra Hasle Trafo til nybygd HK rett ved E6 Grålum, sammen med øvrige selskaper i LUVA gruppen, bl. a Østfold Totalbygg AS, vedlikeholdsvirksomheten Calluna, Luva Prosjekt AS og Luva Eiendom AS. Virksomhetene samles på et 55 mål stort område der Mesta holdt til tidligere i Bjørnstad næringspark på Grålum. Lokasjonen er meget fremtidsrettet med god og praktisk beliggenhet tett på E6 rett sydvest for nye Kalnes sykehus. I tillegg har Park & Anlegg siden 2013 hatt avdelingskontor i Lillestrøm, adr: Nordahl Brunsgt 11, 2004 Lillestrøm, som er rett syd for Lillestrømmessen ved Weber/Leca. I 2016 åpnet vi nytt avdelingskontor i Drammen. 

Park & Anlegg AS har viktige samfunnsoppdrag for Statens vegvesen, Bane Nord (JBV), kommuner på østlandet, offentlige og private virksomheter, samt utemiljøarbeid, vedlikehold og ytre miljø for våre kunder. Vår vekst og posisjon kan vi takke våre flinke kompetente medarbeidere for, som står på hver dag for å skape en god og trygg arbeidsplass med fokus på fornøyde kunder. 

Våre verdier er: TRYGG – STOLT – NYTENKENDE 

Park & Anlegg AS samarbeider med skoler og Ungt Entreprenørskap, og vi setter kunnskap, yrkesstolthet, læring og HMS svært høyt. Vi er blant de største lærlingebedriftene innen vår bransje, og har flest lærlinger i vår region. 

Vi har en ledende posisjon i følgende markedssegmenter: 
o Kommunaltekniske anlegg 
o Grunnarbeid 
o Vei 
o Jernbane 
o Eiendom 
o Utemiljø 
o Bruer og konstruksjoner 
o Vedlikehold 
o Ytre Miljø 

Park & Anlegg AS er opptatt av kontinuerlig utvikling for å kunne jobbe bedre og smartere, i hht stadig større krav og strenge regler for god og sikker drift i vår bransje. 
Vi satser på kunnskap, kompetanse og teamarbeid, samt markedets beste maskinpark, som vi anser som det viktigste grunnlaget for å skape flinke og motiverte medarbeidere for videre satsing innen våre markedssegmenter. Både nå og i fremtiden skal vi løse oppdragene for våre kunder på beste måte med høy grad av kundetilfredshet.

Besøks- og postadresse:

Sundløkkavn 73, Årum. 1659 Torp

Forretningsadresse:

Gamle Kongevei 101, 1712 Grålum, Norge

Tlf sentralbord:

69 13 03 90

Trygg - Stolt - Nytenkende