Rask utvikling siden 1997

Park & Anlegg AS er en del av Skolt Holding, og har en betydelig markedsandel og verdiskapning i vårt markedsområde på Østlandet.

Park & Anlegg er en del av Skolt Holding, og har en betydelig markedsandel og verdiskapning i vårt markedsområde på Østlandet. Siden etableringen av Park & Anlegg AS i 1997 rundt kjøkkenbordet i Varteig av Jack Valleraune og Lars Erik Lunde, har utviklingen gått raskt og vi har underveis bygd oss opp til å bli en av de virkelig store entreprenørene i region Øst. 285 ansatte skapte i 2022 en rekordomsetning på ca. 1.100 MNOK med solid resultat.

 I 2011 kjøpte Skolt Holding 50% av aksjene i Park & Anleggs eierselskap Luva Holding. I 2016 økte Skolt Holding eierandelen til 77,38%. Park & Anlegg utgjør forretningsområdet Entreprenør i Skolt Holding-konsernet.

Virksomheten holder til i moderne lokaler ved E6, Sandesund syd og har besøksadresse Sundløkkaveien 73, siden desember 2017. Verkstedet vårt er lokalisert på Vister ved Grålum.

Park & Anlegg har viktige samfunnsoppdrag for blant annet Statens Vegvesen, Bane NOR, kommuner på Østlandet, offentlige og private næringsvirksomheter.
Våre fagområder er Grunnarbeid – Utemiljø – Vann og avløp – Bygg & Konstruksjoner – Vedlikehold.

Vår vekst og posisjon i markedet kan vi takke våre flinke, kompetente medarbeidere for, som står på hver dag for å skape en god og trygg arbeidsplass med høyt fokus på fornøyde kunder.

Våre verdier er:

TRYGG

STOLT

NYTENKENDE

Park & Anlegg AS samarbeider med skoler og Ungt Entreprenørskap, og vi setter kunnskap, yrkesstolthet, læring og HMS svært høyt. Vi er blant de største lærlingebedriftene innen vår bransje, og har flest lærlinger i vår region.

 

Vi har en ledende posisjon i følgende markedssegmenter:

  • Kommunaltekniske anlegg

  • Grunnarbeid

  • Vei

  • Jernbane

  • Bygg og konstruksjoner

  • Utemiljø

  • Vedlikehold

  • Ytre Miljø

Park & Anlegg AS er opptatt av kontinuerlig utvikling for å kunne jobbe bedre og smartere, i henhold til stadig større krav og strenge regler for god og sikker drift i vår bransje.

Vi satser på kunnskap, kompetanse og teamarbeid, samt markedets beste maskinpark, som vi anser som det viktigste grunnlaget for å skape flinke og motiverte medarbeidere for videre satsing innen våre markedssegmenter. Både nå og i fremtiden skal vi løse oppdragene for våre kunder på beste måte med høy grad av kundetilfredshet.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER