Fv. 118/599 G/S-vei

Park & Anlegg oppgraderer grunn og VA

Prosjektet omfatter omlegging av vei, etablering av gangvei og VA-anlegg for Sarpsborg kommune.

 

Fakta om prosjektet

Langs Fv.118 fra Vernerveien til Skadalsveien, og langs Fv. 599 fra Fv.118 til avkjøring til Tveterhytta, en strekke på ca. 5,4 km hvor har det blitt etablert en ny gangvei. Prosjektet omfattet i store deler av perioden omlegging av vei, mens vi bygde gangveien med belysning, nytt overvannssystem og oppgraderte VA-anlegget for Sarpsborg kommune. Det har også blitt utført arbeider i fag som elektro, stenarbeider, grøntarbeider og forlengelse av kulvert ved Sandbakken skole. Vi har i tillegg utført sprenging med de krav og tiltak det gjelder. 

Rett ved siden av prosjektet holdt det til en barneskole. Dette bragte med seg gang- og sykkeltrafikk gjennom anleggsområdet. I tillegg med en sterkt trafikkert vei, med store arbeider i forbindelse med trafikkavvikling ble dette løst på en god måte i samråd med byggherre; Statens Vegvesen. 

Varighet

2017 – 2019

Kontraktssum

49 MNOK

Prosjektleder

Jan Inge Nordenhaug 

Fagområder

Gravearbeider, sprenging, overvann, VA, grøntarbeider, stenarbeider og betongarbeider, pressboring, gjerder, merking

Byggherre

Statens Vegvesen

Fv. 118/599 G/S-vei

Entreprenør og byggherre

har gjennom prosjektet

samarbeidet godt for å løse

trafikken i anleggsperioden

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER