sykkelhotell rosenholm

Sykkelhotell under broen på Rosenholm i Oppegård kommune

For å få innbyggerne til å sykle mer har Oppegård kommune gitt syklistene et trygt og vakkert sted å parkere tohjulingen. Sykkelhotellet vant også DOGA (Design og arkitektur Norge) merket 2019- 

Fakta om prosjektet

Sykkelhotellet på Rosenholm stasjon er plassert under Rosenholmbrua. Rosenholm jernbanestasjon ligger i sone 1 og er mye brukt både av dem som ønsker å kjøre bil til stasjonen, og av dem som vil spare en sone på månedskortet.

Ved å legge sykkelhotellet under Rosenholmbrua utnyttet man dødt areal på en innovativ måte. Anlegget knytter seg til eksisterende infrastruktur i området via gangveier og ramper. Material- og fargebruken reflekterer jernbanens estetikk og annen materialbruk i området.

Prosjektet er finansiert av Akershus fylkeskommune, Oppegård kommune og Bane nor i samarbeid. Det er også gitt tilskudd til prosjektet fra ordningen Tilskudd til fremme av økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner.

 

 

Varighet

2019

Kontraktssum

MNOK

Prosjektleder

Morten Seim

Fagområder

Grunnarbeider, konstruksjoner

Byggherre

Akershus fylkeskommune, Bane nor

Sykkelhotell Rosenholm

“Oppegård er en av seks

kommuner i Akershus som har

forpliktet seg til å jobbe aktivt

for å nå de nasjonale målene

om at en økende andel av

persontransporten skal foregå

på sykkel. Ett av tiltakene er det

nye sykkelhotellet på

Rosenholm.

 

 

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER