ÅSGÅRD SKOLE

Park & Anlegg utfører grunn- og utomhusarbeider for Betonmast på Åsgård skole

 

Fakta om prosjektet

Arbeidet omfatter blant annet drenering av to gamle bygninger med nye dreneringsrør og grunnmurspapp.

Park & Anlegg utarbeidet løsninger for LOD-tiltak. Innebar også bytte av gamle kummer. Det ene bygget krevde også rehabilitering av gamle granittrapper av eksisterende Grorud granitt. Det ble funnet noe forurensede masser, gamle bygningsrester (betong med maling), som måtte håndteres.

Infrastruktur i form av fiber, kabelgrøfter og mastefundamenter til belysning samt klargjøring til elektriske bommer og avfallscontainere. I tillegg til isolering av betongdekker som klargjøring til varmekabler foran hovedinngang, varelevering og oppholdsareal samt klargjøring til asfaltering av nevnte områder.

Vi utførte også tømrerarbeider, som bygging av grillhus, plattinger, klatrevegg og komplisert montering av lekeapparater. Store lekeapparater på små områder med stort fokus på sikkerhetsavstander og fundamentering. Betongarbeider innebar støping av fundamenter til ulike kontruksjoner som f.eks ballfangernett, klatrevegg og grillhus.

Store mengder med naturstein i form av felt med storgatestein som gressarmering og kantstein. Natursteinsmurer i 40×40 blokker for å ta opp høydeforskjeller i terreng.

Vannrenner av 3 rader med smågatestein som en del av overvannshåndteringen. Arbeid ut mot kommunal vei med ny kantstein av 12×25 granitt med tilhørende avretting og asfaltering. Montering av sykkelstativ. Grøntområder med ferdiggress og blomstereng.

Vi plantet også 116 trær og ulike buskfelt, inkludert store områder med stauder.

 

Varighet

2021 – 2023

Kontraktssum

25MNOK

Prosjektleder

Lars Næshagen, Marius Mortensen

Fagområder

Grunnarbeider, utomhus

Byggherre

Betonmast Østfold AS

Åsgård Skole

Ved skolestart 2023 kunne de

ønske elevene velkommen

til et nytt skoleår

i et helt nytt skolebygg.

 

 

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER