GRAVEARBEID STATSKRAFT

Rammeavtale, Gravearbeider Statskraft

Avtalen innebærer å levere tjenester for graving av grøfter ved utbygging av fjernvarmenettet til Statkraft Varme (heretter Statkraft), samt for gravearbeider i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner av fjernvarmerørene. Rammeavtalen omfatter oppdrag tilknyttet Statkraft sine produksjonsanlegg i Moss/Ås .

 

Fakta om prosjektet

Statkraft Varme AS har engasjert Park & Anlegg som egen graveteknisk entreprenør (rammeavtale) til gravetjenester. Disse vil for det meste bestå av mindre jobber med innstikk og korte strekninger i  forbindelse med utbygging og bestilling av fjernvarme til kunder/utbyggere. Det vil også inngå graving fram til påkoblingspunkt på eksisterende fjernvarmeledning selv om noe av det ligger utenfor utbyggingsområdet/tomta. 

Varighet

2021 – 2026

Kontraktssum

Løpende 

Prosjektleder

Trym Bråthen Tangen

Fagområder

Grunnarbeider, VA

Byggherre

Statskraft Varme AS

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER