Park & Anlegg AS bistår Skolt Pukk og Masser AS med diverse arbeid tilknyttet pukkverkene

Vi har blant annet utført arrondering av terreng tilhørende Vestby pukkverk, her skal fjellet gjenvinnes til pukk og arealet som er igjen skal på sikt bli landbruksareal.
Fra tidligere har vi etablert en skjermvoll i nord og to stykk sedimenterings-dammer sør i pukkverket.
Vollen er bygd med rensk- og overskuddsmasser fra pukkverket, og dammene skal rense overvann fra pukkverket før det renner ut av tomten. På sikt skal vannet i dammene brukes til støvdemping av pukk som forlater pukkverket på lastebil. Dette for at de som skal jobbe med disse massene blir utsatt for så lite støv som mulig.
Dette er et eksempel på hvordan vi jobber sammen med fokus på en effektiv utnyttelse av hverandres ressurser, samtidig som vi bygger på bærekraftige løsninger

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER