AKERSHUS SLOTT - OPPGRADERING AV BORGGÅRDEN

Park & Anlegg har utført komplette arbeider med legging av ny stein i historiske Borgggården på Akershus slott

Bygningsmassen her er helt ifra 1600 tallet og er regnet som en av de mest betydningsfulle festningen i Norge. Arbeidene som er utført i grunn med masseutskifting og grøfter har blitt nøye overvåket av NIKU (arkeologer). Alle steintyper og materialvalg er godkjent av riksantikvaren. Det er benyttet norske og svenske steintyper.

 

Fakta om prosjektet

Prosjektet omfatter omlegging av natursteinsdekke i Borggården på Akershus slott, som er et tiltak for å bedre tilgjengelighet for rullestolbrukere samt bedre orienteringsmulighetene for synshemmede. Det er også et mål for prosjektet å bedre lesbarheten til de historiske markeringene i Borggårdsgulvet og gi et gulv som passer inn i det historiske anlegget. I tillegg til lanskapsarbeider inkluderer prosjektet arbeider med elektro, og vann og avløp.

Primærdekke er gjenbrukt smågatestein fra Borggården og ny tilført smågatestein. I tillegg er det dekker av natursteinsplater i granitt langs bl.a. veggliv. Enkelte dekker og elementer må ikke berøres under arbeidene da de er av historisk karakter. Det er utført elektroarbeider med etablering av snøsmelteanlegg og VA arbeider med nye kummer og rør for overvann.

 

Varighet

2023

Kontraktssum

7MNOK

Prosjektleder

Jon Olsson

Fagområder

Masseutskifting, VA, steinlegging 

Byggherre

Forsvarsbygg

Borggården, Akershus Slott

“Det har vært arkeologer

innom for å identifisere

historiske funn fra mange år

tilbake.

 

 

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER