Busterudgata

Park & Anlegg utfører omfattende saneringsarbeider av eksisterende VA-nett

Arbeidene foregår i Busterudgata, Jacob Stuarts gate, Urtegata, Hannibal Sehesteds gate, Niels Stubbs gate, samt enkelte berørte sidegater.

 

Fakta om prosjektet

Kontraktsarbeidene omfatter etablering av 1.210 m VA-grøft med varierende ledningsdimensjoner, hvor mesteparten av anlegget følger eksisterende ledningstraseer. Arbeidene har blitt utført gjennom to forskjellige torg midt i Halden sentrum. Langs VA-traseen ligger det også flere næringstomter som har vært en viktig faktor i planlegging og utførelse av prosjektet. 

Det er også utført omfattende overflatearbeider, inkludert legging av smågatestein, heller og tilrettelegging for universal utforming, samt utbedring av fall, gang- og sykkelstier. Vi har prioritert gjenbruk av materialer og masser gjennom hele prosjektet. I tillegg har vi tatt opp og resatt en betydelig mengde smågatestein, med en samlet mengde på 3.200 m2, hvorav 3.000 m2 har blitt resatt.

Varighet

2021 – 2023

Kontraktssum

39 MNOK

Prosjektleder

Roy Dybedahl

Fagområder

Grunn, VMT, geomatikk, transport, utomhus, steinlegging

Byggherre

Halden kommune

Busterudgata

Enkelte av byggene i

området er verneverdige,

vi måtte derfor her grave

for hånd samt benytte

spesialspunt – silent piling,

for å unngå vibrasjoner.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER