Brennes Auto AS

Brennes Auto AS

BRENNES AUTO FREDRIKSTAD Park & Anlegg har bygd ny bilforretning for Brennes Auto AS på Råbekken, Fredrikstad Prosjektet består av ombygging av eksisterende næringsbygg til nytt komplett bilanlegg.    Fakta om prosjektet Vi skal blant annet rive eksisterende...
Flexit Ørje

Flexit Ørje

Flexit Ørje Park & Anlegg utvider anlegg for Flexit AS i Ørje Park & Anlegg utfører i en samspillsentreprise tilbygg av lager og etablering av nye kontorer i eksisterende bygningsmasse, med tilhørende opparbeidelse av utomhus med teknisk infrastruktur.  ...
Lagerseksjoner

Lagerseksjoner

Lagerseksjoner Park & Anlegg bygger lagerseksjoner Vi har gjennomført totalentrepriser på til sammen 17 bygg med Lagerseksjoner AS på totalt 24 200 m2   Fakta om prosjektet Prosjektet innebærer komplette stålbygg oppdelt i seksjoner på 72 eller 144 m2 som...
Tilbygg Tindlund Barneskole

Tilbygg Tindlund Barneskole

Tilbygg Tindlund barneskole Park & Anlegg har rehabilitert og bygd nytt tilbygg på Tindlund barneskole for Sarpsborg kommune   Fakta om prosjektet Tilbygget gjelder et påbygg i 2. etg. på barneskolen i tillegg til innbygning av overbygg til eksisterende...
Oscarsborg Festning

Oscarsborg Festning

Oscarsborg festning Park & Anlegg utfører fasade- og takarbeider på Oscarsborg festning. I 2020 ble Gorgens fasade mot borggården restaurert. Ødelagt tegl ble skiftet ut og alle fuger renset og refuget, i tillegg ble vinduene satt i stand.   Fakta om...