Flexit Ørje

Park & Anlegg utvider anlegg for Flexit AS i Ørje

Park & Anlegg utfører i en samspillsentreprise tilbygg av lager og etablering av nye kontorer i eksisterende bygningsmasse, med tilhørende opparbeidelse av utomhus med teknisk infrastruktur.

 

Fakta om prosjektet

Det skal oppføres et nytt høylager på ca. 3.000 kvadratmeter med lasterampe som et tilbygg/utvidelse av eksisterende lager. Det skal innstalleres et Movolager (mobilt pallesystem) i deler av tilbygget på ca. 1.000 kvadratmeter og solceller på taket.

Det er etablert 20 stk. energibrønner à 300 m. Vi leverer og monterer sprinklertank på 500 m3 med tilhørende sprinklersentral. Mye omgjøringer i eksisterende bygg, vi har blant annet byttet all ventilasjon i det gamle lageret. I tillegg har all belysning gått over til LED belysning. Tiltaksklasse for alle utførende fag var klasse 2.

Park & Anlegg utfører også tilhørende opparbeidelse av utomhus og teknisk infrastruktur

Varighet

2023 – 2024

Kontraktssum

81 MNOK

Prosjektleder

Fredrik Johander

Fagområder

Grunn, sprengning, VMT, geomatikk, transport, bygg/ konstruksjoner

Byggherre

Flexit Eiendom AS

Flexit Ørje

Prosjektet er den første

samspillsentreprisen Park

& Anlegg utfører, og er

også et viktig prosjekt for

utviklingen av vår bygg

avdeling.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER