Europris

Park & Anlegg har grunnarbeidene på tilbygg hos Europris

Prosjektet består av 2 tilbygg på eksisterende lagerbygg på henholdsvis 5 000 m2 og 16 000 m2. Utgraving og avretting til fundamentering for bygg og innvendig oppfylling og avretting til gulvstøp. Totalt 21 000 m2 bygningsmasse.

 

Fakta om prosjektet

Jobben innebærer blant annet graving av innvendige grøfter for bunnledninger i begge bygg, ca. 700 meter. Vi har opparbeidet utvendig transport og lasteområder, som er bygd opp med kjøre sterke permeable dekker på et samlet areal på ca. 14 000 m2. Fundamentering og montering av to stk motoriserte skyveporter, en stk. motorisert slagport og 175 meter flettverksgjerde har også ingått i arbeidene.

Park & Anlegg har levert og lagt ca. 300 meter vannledning og satt to brannkummer for å sikre tilgang på slukkevann rundt bygget. Takvann blir ledet via innvendige nedløp, gjennom bunnledninger og ut til samlekummer hvor vannet ledes ut i grunn via spreder rør. Vi har gravd utvendige kabelgrøfter, lagt kabeltrekkerør og montert fundamenter til utvendige lysmaster.

Prosjektet bestod også av ca. 500 meter med forskaling, armering og støp av såler, ringmurer med pillastere og 80 stk. søylefundamenter til byggene. 

Vi takker A-bygg for samarbeidet!

Varighet

2022 – 2023

Kontraktssum

24 MNOK

Prosjektleder

Lars Næshagen

Fagområder

Grunnarbeider for bygg og utomhus områder. VA-anlegg for brannvann og overvann. Betongarbeider for bygg med såler, ringmurer og fundamenter

Byggherre

A-bygg Entreprenør AS

Europris

Park & Anlegg er stolt

underleverandør av A-bygg

for utbygging til et av

Norges største næringsbygg.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER