Follobanen Langhus - Ski

Follobanen Langhus – Ski

Follobaneprosjektets delprosjekt på Ski som omfatter arbeid på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og Ski, i tillegg bygging av nye Ski stasjon.

 

Fakta om prosjektet

Park & Anlegg har utført prosjektet som underentreprise for OHLA. Dette har innebært masseforflytning, sprenging og oppbygging av spor opp til ballastpukk, inklusiv rørsystemer for drenering, spillvann og kabel.

På dagstrekningen nord for Ski er den eksisterende Østfoldbanen oppgradert, og det har blitt bygd tunnelportaler, forbindelsesspor øst og vest, beredskapsplasser og støyskjermer m.m. Nye Ski stasjon stod ferdig i 2022. Stasjonen har seks spor, samt tre plattformer, reisetog på både øst- og vestsiden og utvidet parkeringsområde for bil og sykkel. Det har også blitt en 10 meter bred gjennomgående gangforbindelse under plattformene som forbinder øst- og vestsiden av Ski stasjon.

Første del av nye Ski stasjon, der fire nye spor tas i bruk, åpnet etter planen i 2020. Ski stasjon utvides til tre plattformer og seks spor, og det ble bygd en ny og større Nordbyveien bro. Nordbyveien bro forbinder bil-, gang- og sykkeltrafikken mellom øst og vest på nordsiden av Ski sentrum. Arbeidene omfattet alt arbeid tilknyttet etablering av understruktur for jernbanespor, veier, trafikkområder, landskapsarbeid o.l.

Riving og fjerning av eksisterende jernbaneanlegg og andre relaterte anlegg var også inkludert i grunnarbeidene. 

Varighet

2016 – 2022

Kontraktssum

600 MNOK

Prosjektleder

Johann Bernhard Stenrød

Fagområder

Grunnarbeider, rivingsarbeider, underbygging, VA, overvann, trekkerør, betong, utomhusarbeider

Byggherre

Obrascòn Huarte Lain S.A, Norwegian branch

Follobanen Langhus – Ski

Park & Anlegg

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER