Gressvik Kunstgressbane

På Gressvik bygger vi ny kunstgressbane!

 

Fakta om prosjektet

Park & Anlegg har hatt grunnarbeider, utgraving og oppfylling av nye masser for fotballbane på ca. 5.000 m3 totalt ut/inn. I tillegg har prosjektet innebært drenering av banen, etablering av 8 stk. sandfangskummer og tilkobling av overvann til fordrøyningsmagasin bestående av 1200 mm betongrør med vannkapasitet på 68 m3.

Vi har lagt ut veiduk og 8.000 m2 sportsplater med xps isolasjon for frostsikring, vi har støpe 6 stk. lysmastfundament à 4 m3 pr stk. Det har blitt montert 40 meter ballfangernett og 160 meter flettverksgjerde med tilhørende porter og sluser. Og vi har avrettet overflate bane iht. krav i kunstgresshåndboka.

Vi har levert en 11’er bane komplett med pad, kunstgress og bioinnfyll bestående av kokosfiber og brent kork. Vår leverandør av kunstgress og bioinnfyll samt utføring av dette var Sportsurface AS. I avsluttende arbeider gjennomførte vi terrengtilpasning og istandsetting av grøntareal rundt bane og asfaltering av areal rundt kunstgressbane og klubbhus på tilsammen ca. 1.100m2.

Varighet

2022 – 2023

Kontraktssum

14 MNOK

Prosjektleder

Jon Olsson

Fagområder

Grunnarbeider, VA (overvann), prosjektering av VA, transport, betongarbeider (lysmastfundament) + UE på leveranse av elektroarbeider, kunstgress, gjerder og asfalt.

Byggherre

Fredrikstad kommune

Gressvik Kunstgressbane

Park & Anlegg leverer stolt fra seg

enda en kunstgressbane til

Fredrikstad kommune

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER