Gudeberg og Råkollen Skole

Varighet

2023 – 2025

Entrepriseform

Totalentreprise

Prosjektleder

Tommy Hansen

Fagområder

Grunnarbeider, VVA, VMT, Geomatikk, Bygg, Konstruksjoner

Byggherre

Fredrikstad Kommune

På prosjektet Gudeberg og Råkollen skole har vi denne uken gjennomført en styrt boring.
De har boret gjennom vollene til gamlebyen og trukket et Ø400 rør tilbake.
Dette er en overvanns-ledning som skal føre alt overvannet fra skolens områder og ut i vollene.
Fredrikstad kommune har valgt denne løsningen for å bevare mest mulig av det eksisterende terrenget rundt Gamlebyen.

Prosjektet har deloverlevert fase 1 som består av rehabilitering av dusjer og toaletter i eksisterende skole, kiss and ride for henting og bringing av elever, gang og sykkelsti fra øst, parkeringsplass i nord samt indre skolegård i eksisterende skole.

Det gjenstår av naturlige årsaker beplantning og tilsåing av gressarealer og noe asfaltering. Det ble en hektisk periode før jul hvor vi fikk på plass asfalteringen av kiss and ride 22.12.23. Dette var siste dagen med asfaltleveranse fra asfaltverket, så det var på hekta at vi fikk dette på plass. Her har vi laget nye parkeringsplasser, dropsone (kiss and ride) og sykkelparkering. I neste fase skal disse arbeidene ferdigstilles sammen med øvrige utomhus arbeider på nye skolen.

I indre skolegård har vi opparbeidet ny skolegård med lekeapparater, fallunderlag, bygget amfi og asfaltert gangarealer og skolegård. Her gjenstår det også beplantning samt at dette skal sys sammen med ny skolegård.

Omsider så har vi kommet i gang med fase 2 som består av bygging av tilbygg/ nybygg Råkollen og Gudeberg skole. Råkollen er en base for elever med funksjonshemming, mens Gudeberg er en utvidelse av eksisterende skole og skal sammenføyes med denne.
Riverarbeider startet 29.01.23 og vil vare i ca. 3 uker. Deretter vil det bli pelet i slutten av februar, mens selve reising av prefab bygget starter i april/mai. Vi skal utføre grunnarbeider parallelt med pelingen. Plassbygde betongarbeider består av støping av grunndragere, fundamenter og gulver i Råkollen og Gudeberg. Arbeidet skal utføres i egenregi.

Ny gang- og sykkelsti fra øst. Her er det etablert ny adkomst til skolen fra øst. Det er montert sykkelstativ og ny gatebelysning. Her gjenstår det også noe beplantning av området. Gang- og sykkelsti skal innlemmes inn i ny skolegård når denne blir ferdig høsten 25.

08.02.2024

Første spadestikk tatt på Gudeberg og Råkollen skole, Fredrikstad 14/9-23.

Høytidelig markering av byggestart ved ordfører Siri Martinsen som svingte gravemaskinen med stø hånd og tok det første “skuffetaket”! Flott sang av elevene og takknemlige taler fra skolenes rektorer. Elevene slo også ring rundt hele skolen som del av markeringen – jammen kom de helt rundt.

Mandag 18. september starter vi for fullt med 1. etappe i byggingen av en ny flott skole.

Park & Anlegg AS er STOLT totalentreprenør og ser frem til et godt samarbeide med skolene og Fredrikstad kommune.

15.09.2023

Park & Anlegg AS er stolte over å ha blitt tildelt oppdraget med bygging av nye Gudeberg og Råkollen skole i Fredrikstad. Vi takker Fredrikstad kommune for tilliten og ser frem til et fortsatt godt samarbeide i prosjekterings- og gjennomføringsfasen.

Prosjektet omfatter utvidelse av bygningsmassen på Gudeberg skole med et tilbygg på ca. 3700 m2 som blant annet skal inneholde nye skolelokaler for Råkollen skole. I eksisterende bygg skal det bygges om til klasserom i et areal på ca. 700 m2 hvor det i dag er lærerarbeidsplasser. Også eksisterende areal med garderober samt toaletter skal rehabiliteres. Utvendig skal blant annet skolegården oppgraderes og et nytt areal med parkeringsplasser etableres.

Begge skolene er kombinert barne- og ungdomsskole for 1-10. trinn. Gudeberg skole har ca. 420 elever. Råkollen skole er en forsterket opplæringsarena og har et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud. Skolen har ca. 50 elever. Råkollen skole er i dag i midlertidige lokaler i gamle Nabbetorp skole. Selve utførelsen er planlagt å gå over 3 etapper med fysisk oppstart september 2023 og med ferdigstillelse juni 2026.

For Park & Anlegg AS er dette et ideelt oppdrag da vi kan dra veksel på alle våre fagområder med stor grad av egenproduksjon. Selskapet innehar solide ressurser innenfor blant annet byggeplassadministrasjon, grunn-/VA-arbeider, transport, bygg og konstruksjoner og utomhus arbeider. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

31.05.2023

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER