IKEA Stormåsan

Grunnarbeider for nytt sentrallager på Stormåsen i Vestby

Det er med stolthet og glede at vi igjen har blitt valgt som samarbeidspartner til A Bygg Entreprenør AS på nok et stort og spennende prosjekt. Park & Anlegg utfører i totalunderentrepriser både grunn-, utomhus og parkanlegg, utvendige tekniske installasjoner, samt plasstøpte betongkonstruksjoner.

 

Fakta om prosjektet

IKEA skal bygge nytt lager som skal være et sentrallager for IKEA Norge med et fotavtrykk på ca. 44.000 kvadratmeter og et bruttoareal på ca. 48.000 kvadratmeter. Bygget har varierende gesimshøyde på de enkelte lagrene med største høyde på 30 meter og laveste på ca. 15 meter. En stor del av bygget vil inneholde automatiske lagerløsninger og i tillegg skal dette lageret fungere som lager for internettkunder. 

Varighet

2022 – 2023

Kontraktssum

46 MNOK

Prosjektleder

Trym B. Tangen

Fagområder

Grunn, sprengning, VMT, geomatikk, transport, bygg/ konstruksjoner

Byggherre

Stormåsan AS

IKEA Stormåsan

Park & Anlegg bygger

nytt sentrallager for

IKEA på Stormåsan

i Vestby.

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER