Kryssing av Iseveien

I forbindelse med Skjebergveien VA del 1 var det prosjektert hammerboring under Iseveien. 

Park & Anlegg gjorde forberedende arbeider i den forbindelse, men finner fort ut sammen med Sarpsborg kommune og geotekniker at denne løsningen ikke ville komme til å gå. Det var for mye stor stein i grunnen og prosjektert løsninger ville ikke kunne være mulig å gjennomføre. Løsningen ble overgraving.

Park & Anlegg har sammen med byggeleder LUVA AS og Sarpsborg kommune hatt tett samarbeid om gjennomføringen og løsning. Det har vært et fint samarbeid hele veien og arbeidene har gått uten hinder. Vi håper Sarpsborg kommune får et produkt de kan benytte for sine innbyggere i mange tiår fremover.

 

PA’s prosjektleder Bjørn Wiggo Norum takker alle ansatte som velvillig stilte opp og ofret helgen sin i dette arbeidet, ingen jobb blir for stor med dyktige medarbeidere i alle ledd!

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

ORGNUMMER: 982 382 955

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER