OMBE Plast AS på Sellebakk

Varighet

2023 – 2024

Entrepriseform

Samspillsentreprise

Prosjektleder

Raymond Nyborg 

Fagområder

Grunnarbeider, VVA, VMT, Geomatikk, Bygg, Konstruksjoner

Byggherre

OMBE Plast AS

OMBE Plast AS er en fabrikk på Sellebakk som produserer alle mulige plastdeler til mange produkter du omgir deg med i hverdagen. De har kontrahert oss for å utvide bygget med 1728m2 lager.

Prosjektet er en samspillavtale. Der vi har sittet i førersete sammen med byggherren for å utvikle prosjektet fra skissestadiet. I denne prosessen har vi sørget for at arkitekt og de øvrige prosjekterende kom på plass, for så at prosjektet har blitt utviklet til det det har i dag.

Videre har vi blitt involvert i byggeprosessen:
Som en konsekvens av hva et lite tilbygg på 1728 m2 kan gjøre, så medfører dette en hel del mer enn det å bare bygge et tilbygg. For å ramse opp noen av konsekvensen dette medfører kan vi liste opp følgende:

1. Nytt sprinklersystem for hele fabrikken inkl. tilbygg utgjør ca. 4000 m2, må da etablere nytt vanninnlegg fra kommunal ledning dvs. medfører ny sprinklerkum og grøft ca. 70lm.

2. Nytt elektrisk anlegg på nytt lager og i deler av eksisterende bygg.

3. Nytt ventilasjonsanlegg på nytt lager og i deler av eksisterende bygg. Ventilasjonsanlegget monteres på eksisterende yttertak.

4. I forbindelse med grunnarbeider har vi masseutskrifter forurensede masser på til sammen ca. 8.000-10.000 kg. Disse har vi kjørt til Frevar i Fredrikstad.

5. Vi skal etablere snuplass og nye p-plasser på til sammen ca. 4000 m2. Dette arealet skal også asfalteres.

6. Når det gjelder fundamentering for selve tilbygget har vi pelet til fjell. Det er ca. 900lm med stålpeler som er ført til fjell og ble utført like før jul 2023.

7. Grunnarbeider i den forbindelse har vi sjaktet ut ca. 1800 m3 og gjort klart med isolasjon og radonduk før vi nå er godt i gang med armering.

8. Støp av gulv vil skje i uke 7-8. Selve stålbygget vil vi starte montasjen i uke 9.

9. Vi skal folietekke eksisterende tak samt nytt tak, totalt ca. 3800 m2.

10. Diverse innvendige omgjøringer i eksisterende bygningsmasse.

11. Dette er bare noen av de aktivitetene vi skal utføre.

12. Prosjektet skal stå ferdig til begynnelsen av juni 2024.

08.02.2024

Park & Anlegg AS har signert samspillskontrakt med Norteam Eiendom AS vedr. nytt tilbygg for AS OM BE Plast på Sellebakk. OM BE Plast er en bedrift i godt driv og tilbygget legger ytterligere til rette for fremtidig utvikling og vekst!

Arbeidene er allerede godt i gang på tomten. Det nye tilbygget vil ha et areal ca. 1750 m2 og vil bli pelet til fjell. Bygget vil bli oppført av stålkonstruksjoner og sandwich fasader. I forbindelse med grunnarbeidene vil man også fjerne forurensede masser og deponere de på godkjent mottak.

I tillegg til nybygget omfatter prosjektet også innvendig rehabilitering i deler av eksiterende bygg ca. 800m2, samt at eksisterende takflate vil bli tekket på nytt.

Ventilasjonsanlegget utvides og kompletteres mht. nytt tilbygg og omgjøring av eksisterende lager til produksjon. Det elektriske anlegget skal også oppgraderes. Både eksiterende verksted/lager og nytt tilbygg vil bli brannsikret vha. sprinkleranlegg.

Vi takker igjen byggherren for tilliten ved å tildele oss oppdraget! Vi ser fram til å fortsette det etablerte og gode samspillet fra forprosjektet videre gjennom utførelsesfasen!

29.11.2023

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER