Ørebekk - Simo

Utbygging av RV. 110 mellom Mascot og Simo i

Fredrikstad kommune

Hele strekningen er om lag 1.400 m lang, og er bygd ut til 4- feltsveg i dagens trase. Prosjektet omfattet også gang- og sykkelveger, sykkelekspressveg og lokalveger.

 

Fakta om prosjektet

K01 Seut bru. Utføring av armering og støp av peler til bruoverbygging. Utføring av bruoverbygging med bygging av stålreis fra Teknikk. Montering av takstoler og bording for brukropp. Utføring av trompeter, spennrør og oppspenning av spennarmering. Utføring av støp på ca. 3.300 m2 bru + 25 peler a 30 m.

Omfattende utomhusarbeider tilhørende anlegget hvor vi blant annet har satt en stor mengde kantstein i forskjellige formater, små- og storgatestein, samt granittheller. Planting av trær og busker spredt rundt på anleggsområdet, legging av ferdigplen. Det ble lagt rundkjøring med kunstneriske effekter, da den er oppdelt i tre forskjellige deler med ulike dekker, som skal symbolisere Fredrikstad by.

Arbeidene har foregått i et område med store forekomster av kvikkleire og vi gravde i umiddelbar nærhet til jernbanespor. Dette førte til at vi kun fikk lov til å grave grøftelengder på 6 m av gangen. Vi har hele veien måttet ta hensyn til myke trafikanter, tilgjengelighet til næringsbygg og trafikkerte veier. Trafikken i området måtte opprettholdes i hele anleggsperioden og det ble derfor bygget midlertidig gangbro samt kjørebro for trafikken og myke trafikanter. Tilkomst til butikker, boligområder og andre næringsbygg var det også veldig viktig at ble opprettholdt.

Varighet

2015 – 2019

Kontraktssum

600 MNOK

Prosjektleder

Vegard Johansen

Fagområder

Park, bygg- og konstruksjon, grunnarbeider, infrastruktur

Byggherre

Statens Vegvesen

Ørebekk – Simo

Det ble lagt rundkjøring med kunstneriske

effekter, fordelt i tre deler med 

ulike dekker 

som skal symbolisere

Fredrikstad By 

 

BESØKSADRESSE
Sundløkkavn 73, Årum.
1659 Torp

FORRETNINGSADRESSE
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum

KONTAKT OSS
Sentralbord: 69 13 03 90

SOSIALE MEDIER